Sørum-Speilet er Blaker og Sørum Historielags medlemsblad, som i 2024 utgis i sin 30. årgang. 

Bibliografi  for Sørum-Speilet fra 1995 og framover

 Bibliografien (pdf) kan lastes ned i vedlegget nedenfor. 

Svein Sandnes startet å utgi bladet i 1995, og han var redaktør og redaksjonskomité i 17 år. Les mer om bladet

  • I 1995 kom det ut ett nummer, og i 1996 ble to nummer slått sammen til ett. Men fra 1997 og til 2010 kom det ut 6 nummer pr. år. 
  • Fra 2011 til 2015 var det 5 nummer pr. år, og fra 2016 får medlemmene 4 nummer i året.
  • Til sammen er det utgitt mer enn 130 nummer av Sørum-Speilet til nå.

Det er ikke alltid så lett å huske i hvilket nummer en etterspurt artikkel var, derfor er det nå laget en bibliografi for samtlige nummer av Sørum-Speilet fra 1995 og framover. Her kan en søke på forfatter og tema m.m. 

Alle nummer av Sørum-Speilet kan finnes her i pdf-versjon.