MINNESMERKER og 8. MAI-MARKERINGER i Blaker, Sørum og Frogner 

Minnefond
Blomstermarkeringer i nasjonalfarger ved minnesmerkene er mulig takket være Borger Hansens minnefond, opprettet i 2011, forvaltes av Historielaget.

8. mai-komitéen hadde i 2011 følgende medlemmer: Kaare Olaf Svarstad (1927-2022), Haakon Sandbraaten og Dag-Einar Hellerud. Haakon Sandbraaten har nå gitt seg, men Dag-Einar Hellerud er fortsatt med. Leder av Historielaget er også med, og Halvard Evensen Merlid er nytt medlem i komitéen. Kåre Petter Hansen, donators sønn, representerer donator sammen med 8. mai-komitéen.

Borger Hansen har for øvrig støttet minnemarkeringene siden 1985. Han tjenestegjorde i Milorgs Sørum-avdeling, område 1215, og på blomsterbåndene står det «Hjemmestyrkene 1940-45». 

* 8. mai-markeringer 2023

* 8. mai-markeringer 2022

* 8. mai-markeringer 2021

* 75-årsmarkeringer 2020

 

Blaker og Sørum Historielag har hver 8. mai blomsternedleggelse ved de fire minnesmerkene i bygda.

BLAKER KIRKE og BLAKER SKANSE

Dag-Einar Hellerud leser navnene på bautaen  
Blaker:
Fra minnemarkeringen i 2023. Dag-Einar Hellerud ved minnesmerket ved Blaker kirke.
Ved bautaen på Blaker Skanse: Dag-Einar Hellerud, Elin Mørk, Thorbjørn Andresen, Halvard E. Merlid.

Minnesteinen ved Blaker kirke er tegnet av Arnstein Arneberg, utført av Grønseth & Co, og ble reist av ungdommen i Blaker. Avduket ved minnehøytidelighet 13.10.1946 i Blaker kirke, der prost Kleppestø talte, og professor Worm-Müller foretok avdukingen. 

På steinen står tre navn:

 • Trond Olav Bjerke, f. 22. august 1912, snekker, falt ved Rustad i Vinger 17. april 1940.
 • Jomar Sigurd Nybø, f. 8. april 1917, student, falt ved Rustad i Vinger 17. april 1940.
 • Olav Sørnes, f. 22. juli 1919, gårdbruker, fengslet 1942, død i Neuengamme 9. mars 1945. 

Nederst er inngravert «Vi minnes dere med stolthet og takk».


Bautaen på Blaker Skanse
ble reist av Statens Husflidsskole til minne om 8 elever ved skolen, og avduket i 1948.
Følgende navn er inngravert: Olav Bjerke, Olav Sørnes, Peder Hakvik, Arne Grøtterud, Ola Jacob Bjanes, Ingvald Fjeldberg, Gunnar Gundersen, Karl FleischerNederst står det «Ga livet sitt i frihetskamp 1940-45». 

Navnene på steinen er meget vanskelig å lese nå, så steinen trenger oppussing. 
 

SØRUM KIRKE

Ved Sørum kirke  

Sørum: Minnemarkering i 2023 ved Sørum kirke. Fra v. Dag-Einar Hellerud, Elin Mørk, Ole Evensen, Halvard E. Merlid, Kåre Bøhler.

Dette minnesmerket ble tillatt reist allerede i 1941, og ble avduket av sokneprest Ole Lunder. Det hadde da bare de to første navnene Arthur Olsen Julton, og Halvard Merlid inngravert. Det var Sørum Bygdeungdomslag som fikk reist steinen.
Øverst på steinen står det «Til minne om våre soldater som falt i kampen for fedrelandet», og på baksiden «Reist av bygdefolk i dyp takknemlighet». 

Sørum Herredstyre bevilget i 1947 enstemmig kr 600,- «til fullførelse av bautastein til minne om samtlige under krigen falne fra Sørum». De 6 andre navnene ble inngravert: Thorleif Leonard Andresen, Gunnar Gundersen, Erling Georg Foss, Simon Gabriel Watterud, Ole Larsen og Rolf Halfdan Eid.

I 1950 ba Sørum Bygdeungdomslag kommunen overta bautasteinen ved Sørum kirke. «Herredstyret besluttet å motta tilbudet med takk. Det forutsettes imidlertid at Bygdeungdomslaget påtar seg tilsynet med stedet, og sørger for at det til enhver tid holdes i den stand som er dette minnesmerke verdig.» 

Følgende navn er inngravert på steinen:

 • Arthur Olsen Julton, f. 20. april 1903, skogsarbeider, falt ved Rustad i Vinger 17. april 1940.
 • Halvard Merlid, f. 17. januar 1916, gårdbruker, falt ved Segelstad bru i Vestre Gausdal 28. april 1940.
 • Thorleif Leonard Andresen, f. 20. januar 1908, snekker, død i fengselet på Akershus 29. august 1942. Dømt til døden 3 ganger.
 • Gunnar Gundersen, f. 4. januar 1917, møbelsnekker, død på Ullevål sykehus 28. juni 1944.
 • Erling Georg Foss, f. 10. februar 1904, forretningsmann, død i Sachsenhausen 7. januar 1943.
 • Simon Gabriel Watterud, f. 4. januar 1922, omkom ved torpedering 9. november 1942. 
 • Ole Larsen, f. 3. oktober 1888, minør, omkom på P/S Eidsvold på Narvik havn 9. april 1940.
 • Rolf Halfdan Eid, f. 7. mars 1902, brannkonstabel, omkom ved eksplosjonsulykken i Filipstad 19. desember 1943. 


FROGNER KIRKE

Ved Frogner kirke  Mange kom

Frogner: Minnesmerket ved Frogner kirke er til minne om Knut Tornaas. Mange kom til minnemarkeringen i 2023. 

Knut Karstein Tornaas (1909-45) hedres med dette minnesmerket. Han var aktiv motstandsmann, arrestert i mars 1943 etter angiveri. Var først i Møllergaten 19, så Grini, deretter Natzweiler NN-leir, til slutt Dachau, hvor han døde av tyfus 28. februar, bare tre uker før de hvite bussene hentet de norske fangene. Knut Karstein og Sigrid Aasa f. Eldevik giftet seg i 1940, og fikk i 1941 datteren Jorunn (g. Hattrem). To måneder etter farens arrestasjon i 1943, ble sønnen Knut født. Familien prøvde å få besøkt Knut Karstein i fengselet, men ble bryskt avvist, så faren fikk aldri sett sin sønn. 

Dette minnesmerket ble reist i 1958 med statlige midler og så strenge krav til inskripsjon, at da Sigrid døde i 2001 kunne hun ikke få sitt navn på steinen. Hun ble da gravlagt ved siden av sin mann med et tilsvarende gravminne. 

 

HISTORIKK

* 1946
Indre Akershus Blad, 15.10.1946Avsløringen av bautaen over de falne i Blaker ble en høytidsstund. Trond Bjerke og Jomar Nybø falt i krigens første dager, og Olav Sørnes døde i konsentrasjonsleir i Tyskland. Professor Worm-Müller foretok avdukingen. Les mer i PDF-fil.

* 1947 
Indre Akershus Blad, 14.05.1947: Festlig utdeling av merker og diplomer til H.S. i Aurskog, Sørum og Blaker. Områdesjef dr. Fonneløp redegjør for organisasjonen tilblivelse og oppbygging. Les mer i PDF-fil.

Indre Akershus Blad, 20.05.1947: Vellykket feiring av 17. mai i strålende sommervær. Les mer i PDF-fil. 

* 1960
Indre Akershus Blad, 10.05.1960: Gripende minnehøytidelighet ved de falnes bauta i Sørum. En stor menneskeskare høytideligholdt frigjøringsdagen. Les mer i PDF-fil.   

* 1965
Akershus Arbeiderblad, 10.05.1965: Mange hedret krigens ofre i Aurskog, Blaker og Sørum. Les mer i PDF-fil.  

* 1970
Indre Akershus Blad, 12.05.1970: 2000 kroner i 8. mai-gave fra Sørum Kommune til Krigsinvalideforbundet. Les mer i PDF-fil.  

* 1985
Akershus Arbeiderblad, 08.05.1985: Tragiske minner på frigjøringsdagen. «Sørum-gjengen» ble hardest rammet. Les mer i PDF-fil.

Indre Akershus Blad, 09.05.1985: De falne i Blaker og Sørum skal hedres. Les mer i PDF-fil.  

Indre Akershus Blad, 14.05.1985: De falne i Blaker og Sørum hedret fredag. Les mer i PDF-fil.

Akershus Arbeiderblad, 14.05.1985: Hjemmestyrkene hedret sine døde. Gripende minnestund i Blaker og Sørum. Les mer i PDF-fil. 

* 1997

Ved bautaen på Blaker Skanse i 1997. Fra venstre: Tormod Sønderaal, Borger Hansen og Kåre Sæther.
Bautaen ble reist i 1948, til minne om 8 elever ved Statens Husflidsskole.
Navnene er: Olav Bjerke, Olav Sørnes, Peder Hakvik, Arne Grøtterud, Ola Jacob Bjanes, Ingvald Fjeldberg, Gunnar Gundersen, Karl Fleischer.