SØRUM-SPEILET
Medlemsbladet med masse spennende og interessant lokalhistorisk stoff har vært utgitt siden 1995. Nå med med 4 nummer pr. år.    

Redaksjonskomité: 
Anne-Marie Lund, Randi Fjørstad og Ingun Orderud. 


Bibliografi

Se bibliografi (pdf) for alle artikler i Sørum-Speilet fra 1995 og framover med forfatter og tema.


Litt historikk: 
* 1995 - 2011: Svein Sandnes startet å gi ut Sørum-Speilet, og han var både redaksjonskomité og redaktør i 17 år. 👍🤗 
* 2011 - 2012: Redaksjonskomité fra nr. 2/2011: Asbjørn Langeland, Dag Winding-Sørensen og Lillian Mobæk (redaktør).
* 2012 - 2013: Redaksjonskomité: Asbjørn Langeland, Dag Winding-Sørensen, Lillian Mobæk og Vera Braathen.
* 2014 - 2015: Redaksjonskomité: Asbjørn Langeland, Dag Winding-Sørensen, Lillian Mobæk og Anne-Marie Lund.
* 2015 - 2017: Fra nr. 3/2015 - nr. 1/2017: Redaksjonskomité: Asbjørn Langeland, Dag Winding-Sørensen, Anne-Marie Lund og Steffen Sætereie.
* 2017 - 2019: Fra nr. 2/2017 - nr. 1/2019: Redaksjonskomité: Asbjørn Langeland, Anne-Marie Lund og Louise Nordli Fjelland. 
* 2019 - 2019: Fra nr. 2/2019: Redaksjonskomité: Asbjørn Langeland, Anne-Marie Lund og Elin Mørk. Fra nr. 3/2019 er også Randi Fjørstad med. 
* 2020 - 2022: Redaksjonskomité: Anne-Marie Lund, Elin Mørk og Randi Fjørstad.
* 2023         : Redaksjonskomité: Anne-Marie Lund og Randi Fjørstad. Fra nr. 2/2023 er også Ingun Orderud med.     


Antall nummer pr. år:
1995: 1 nummer.
1996: 2 nummer, slått sammen til ett.
1997 - 2010: 6 nummer.
2011 - 2015: 5 nummer.
Fra 2016:  4 nummer.  

Grafiske tjenester:
1995 - 2011: Svein Sandnes.
2011 - 2015: Lillian Mobæk.
2015 -         : Really v/Jørgen Kirsebom.  

NB! Det er ikke tillatt å bruke stoff fra Sørum-Speilet uten avtale med artikkelforfatter.