Lokalhistorisk utvalg i Blaker og Sørum historielag, i samarbeid med Sørum kommune, gjorde en stor innsats i 1970-årene med å samle og katalogisere gamle bilder fra bygda. Albert Hovind, Kjell Huseby og Odd Skullerud med flere var viktige ildsjeler i dette dugnadsarbeidet, og Anders Henriksen har avfotografert og forbedret bildene. De gamle bildene er arkivert i Sørum Fotosamling, som omfatter ca. 1500 bilder, og forvaltes av biblioteket.