Om Olavsrosa 
Norsk Kulturarvs kvalitetsmerke Olavsrosa er det ledende varemerket for opplevelsestilbud med basis i den norske kulturarven. Kvalitetsmerket blir tildelt opplevelser av særlig høy standard, med hensyn til både kulturhistorie og formidling. Olavsrose-innehaverne er fyrtårn i Norsk Kulturarv, og vil i alle sammenhenger stå sentralt både i profilering og markedsføring av kulturarvopplevelser for et bredt publikum.

  • Vølneberg gamle skole ble i 2015 tildelt Olavsrosa, les mer om denne tildelingen nedenfor (pdf).
  • Slora Mølle fikk utmerkelsen i 2018, les fin artikkel i magasinet Kulturarven nedenfor (pdf).

Olavsrosa

Olavsrosa symboliserer stor respekt for fortida, men også glede, nytte og spennende opplevelser i dag. Innehaverne av Olavsrosa forplikter seg til å være gode ambassadører for en levende kulturarv og til å formidle historien til gjestene sine.
Symbolet Olavsrosa bygger på valknuten – et gammelt symbol for vern, som er kjent både fra Norge og utlandet.
Pr. 2020 er 131 bedrifter/ institusjoner tildelt kvalitetsmerket Olavsrosa. Listen over disse viser det store mangfoldet i kulturarven vår. 

Kvalitetsmerket er basert på flere formelle kriterier, og blir tildelt etter søknad fra hver enkelt. Det er styret i Norsk Kulturarv som avgjør søknader etter anbefaling fra Norsk Kulturarvs Fagråd. Tildeling av Olavsrosa skjer etter en totalvurdering av kvaliteten på produktet.

Det legges vekt på:  
• Produktets kulturhistoriske verdi
• Hvordan de kulturhistoriske verdiene er ivaretatt
• Hvordan produktet er tilrettelagt og blir formidlet til publikum
• Kvalitetsmerket er underlagt årlig kontroll, og alle innehavere av Olavsrosa leverer årlige rapporter.

Les mer på www.kulturarv.no