Blaker og Sørum Historielag har mange dyktige medlemmer, som har stått på for laget både sent og tidlig, og gjort en stor innsats.

Æresmedlemmer  
Svein Sandnes
Dag Ivar Winding-Sørensen
Gro Langeland
Asbjørn Langeland
Kåre Alfred Johansen Bøhler


Sørum kommunes kulturpris 2019 
Gro Langeland
Asbjørn Langeland


Kongens fortjenestemedalje i sølv
Odd Skullerud i 2009
Leif Mathisen i 2010


Romerike Historielags hederstegn

Romerike Historielags hederstegn

Årstall Navn
2006 Svein Sandnes
2009 Kåre Alfred Johansen Bøhler
2009 Kaare Olaf Svarstad
2009 Trygve Sæther (1932-2021) 
2013 Gro Langeland
2013 Terje Løken
2014 Dag Winding-Sørensen
2015 Albert Hovind (1932-2018)
2015 Bjørn Tveit 
2015 Dag-Einar Hellerud
2015 Ellen Margrethe Graarud 
2015 Lillian Mobæk  
2016 Asbjørn Langeland
2016 Palmar Huse (1948-2020)
2017 Anders Henriksen 
2017 Bjørn Undrum 
2017 Kåre Olav Ormstad 
2018 Berit Leikhammer   
2018 Helge Njaa  
2018 Jørgen Kirsebom   
2018 Odd Roar Stenby   
2018 Wenche Heltorp     
2019 Jack Tveter