Blaker og Sørum Historielag har mange dyktige medlemmer, som har stått på for laget både sent og tidlig, og gjort en stor innsats.

Æresmedlemmer  
Svein Sandnes
Dag Ivar Winding-Sørensen
Gro Langeland
Asbjørn Langeland
Kåre Alfred Johansen Bøhler


Sørum kommunes kulturpris 2019 
Gro Langeland
Asbjørn Langeland


Kongens fortjenestemedalje i sølv
Odd Skullerud i 2009
Leif Mathisen i 2010


Romerike Historielags hederstegn

Romerike Historielags hederstegn

Årstall Navn
2006 Svein Sandnes
2009 Kåre Alfred Johansen Bøhler
2009 Kaare Olaf Svarstad
2009 Trygve Sæther (1932-2021) 
2013 Gro Langeland
2013 Terje Løken
2014 Dag Winding-Sørensen
2015 Albert Hovind (1932-2018)
2015 Bjørn Tveit 
2015 Dag-Einar Hellerud
2015 Ellen Margrethe Graarud 
2015 Lillian Mobæk  
2016 Asbjørn Langeland
2016 Palmar Huse (1948-2020)
2017 Anders Henriksen 
2017 Bjørn Undrum 
2017 Kåre Olav Ormstad 
2018 Berit Leikhammer   
2018 Helge Njaa  
2018 Jørgen Kirsebom   
2018 Odd Roar Stenby   
2018 Wenche Heltorp     
2019 Jack Tveter 
2023 Anne-Marie Lund