Blaker og Sørum Historielags kalender med gamle lokale bilder har lenge vært en populær kalender - og har nesten blitt et samleobjekt.
Salget har også vært en god inntektskilde for laget. 

Kalender - 2011  Kalender - 2014  Kalender - 2015  Kalender - 2018  Kalender - 2020  Kalender 2022


Kalender-utvalg 
Det var i mange år et kalender-utvalg bestående av Odd Skullerud, Kristian og Aslaug Lieungh, og Kjell Huseby, som fra 1985 var med på å lage og selge kalenderen. 

Kalender-utvalget består nå av Elin Mørk, Åge Monsrud og Anders Henriksen. Det legges vekt på å presentere alle deler av bygda, likelig fordelt på Blaker, Frogner, Sørum og Sørumsand, og med motiver som passer til måneden. Og utvalget prøver å finne nye bilder hvert år.

Godt bidrag til laget 
De første kalenderne ble laget for å skaffe penger til Historielagets mange aktiviteter, og bidraget fra kalendersalget er stadig et viktig bidrag til lagets drift. Opplaget i 1985 var 325, dette er nå betraktelig øket. Prisen er kr 100.  

Kart og bilder
Bakerst i kalenderen er det et nyttig kart over de områdene som månedsmotivene er hentet fra. Bildene hentes stort sett fra Sørum Fotosamling, som omfatter ca. 1500 bilder, og forvaltes av biblioteket. 

Lokalhistorisk utvalg i Blaker og Sørum historielag, i samarbeid med Sørum kommune, gjorde en stor innsats i 1970-årene med å samle og katalogisere gamle bilder fra bygda. Albert Hovind, Kjell Huseby og Odd Skullerud med flere var viktige ildsjeler i dette dugnadsarbeidet, og Anders Henriksen har avfotografert og forbedret bildene.

Mange gamle bilder kan sees i Album.