Blaker og Sørum Historielag style=

Blaker og Sørum Historielag

Sentral IT
Romerike Historielag style=

Romerike Historielag

Sentral IT
Kåre Alfred Johansen Bøhler style=

Kåre Alfred Johansen Bøhler

Leder Økonomiansvarlig
Elin Mørk style=

Elin Mørk

Nestleder
Even Andreas Stakkerud style=

Even Andreas Stakkerud

Sekretær
Tom Arne Ullersmo style=

Tom Arne Ullersmo

Kasserer Styremedlem
Ole Ragnvald Evensen style=

Ole Ragnvald Evensen

Styremedlem
Dag Ivar Winding Sørensen style=

Dag Ivar Winding Sørensen

Varamedlem
Pål Kristian Ormstad style=

Pål Kristian Ormstad

Regnskapsfører