Dag Ivar Winding Sørensen style=

Dag Ivar Winding Sørensen

Nestleder
Randi Fjørstad style=

Randi Fjørstad

Sekretær
Tom Arne Ullersmo style=

Tom Arne Ullersmo

Kasserer Styremedlem Regnskapsfører
Ole Ragnvald Evensen style=

Ole Ragnvald Evensen

Styremedlem
Hege Udnæs Hoel style=

Hege Udnæs Hoel

Varamedlem
Pål Kristian Ormstad style=

Pål Kristian Ormstad

Regnskapsfører