VEDTEKTER FOR BLAKER OG SØRUM HISTORIELAG

Nye vedtekter ble vedtatt på årsmøtet 20. mars 2024.

Se PDF-filen nedenfor.