Blaker og Sørum Historielag har kontor på Nordli.

ONSDAGSÅPENT PÅ NORDLI I 2022 kl. 11-14. 
Styret vil fortsette med åpne dører på Nordli også i 2022.

Vi setter pris på at medlemmer og andre interesserte stikker innom, slår av en prat, drikker litt kaffe, finner noe å lese i historielagets arkiv, eller kanskje rett og slett har lyst til å hjelpe til med noe. Hjertelig velkommen!

Styret og kontaktpersoner i perioden 2022 - 2023 
Styreleder:
Elin Helen Mørk
Skeastua, Egnerveien 135, 1923 Sørum
tlf. 958 62 613
e-post: elin-hem@online.no

Nestleder:
Tom-Arne Ullersmo
e-post: tomarne.ullersmo@hotmail.com

Sekretær:
Randi Fjørstad  
e-post: randi.fjorstad@me.com

Kasserer:
Hege Udnes Hoel
e-post: hegeuh@gmail.com

Styremedlem:
Ole Evensen
e-post: or-evens@online.no

Varamedlemmer:
Vidar Magne Harfallet, representant for Slora Mølles Venner i styret
Thorbjørn Andresen
Helge Seiertun


Valgkomité:

Thorild Hexeberg Lerberg, leder, på valg i 2023
Helge Svarstad, på valg i 2024
Peter Bassøe, på valg i 2025
 
Regnskapsfører:
Pål Kristian Ormstad


Slora Mølle:

Dag-Einar Hellerud
 
Valstad Café:
Anne Maj Kvale

Kommunikasjon:
Sørum-Speilet     
Anne-Marie Lund
Elin Helen Mørk    
Randi Fjørstad   
e-post: randi.fjorstad@me.com 

Facebook
Ida Marie Synnøve Kåresdatter Bøhler 
Louise Fjelland Nordli

Hjemmeside
Lillian Mobæk
e-post: lilmobe@online.no