Styret og kontaktpersoner i perioden 2020 - 2021 
Historielaget har kontor på Nordli. Kontortiden er onsdager kl. 09.00 – 16.00, og kontortelefon er 904 07 568.
 
Styreleder:
Kåre Alfred Bøhler, Bøler
Aasgaardveien 230, 1923 Sørum
tlf. 938 76 365
e-post: alfrebo@online.no 
 
Nestleder:
Elin Helen Mørk
Egnerveien 135, 1923 Sørum
tlf. 958 62 613
e-post: elin-hem@online.no
 
Sekretær:
Even Stakkerud
e-post: even_stakkerud@outlook.com

Kasserer:
Tom-Arne Ullersmo
e-post: tomarne.ullersmo@hotmail.com

Styremedlem:
Ole Evensen
e-post: or-evens@online.no

Varamedlemmer:
Steinar Dalbakk
tlf. 63 82 93 35
e-post: steinar.dalbakk@outlook.com 
 
Dag Winding-Sørensen
tlf. 995 43 747
e-post: ivwind@online.no
 
Hege Udnes Hoel
e-post: hegeuh@gmail.com

Vaktmester:
Runar Fjellhaug
tlf. 918 79 482 

Valgkomité:
Sigmund Stenby, Leder til 2021  
Dagfinn E. Arteid, 2020 - 2022
Thorild Hexeberg Lerberg, 2021 - 2023
 
Regnskapsfører:
Pål Kristian Ormstad

Slora Mølle:
Dag Winding-Sørensen
tlf. 995 43 747
e-post: ivwind@online.no
 
Valstad Café:
Anne Maj Kvale

Kommunikasjon:
Sørum-Speilet     
Anne-Marie Lund
Elin Helen Mørk    
Randi Fjørstad   
e-post: randi.fjorstad@me.com 

Facebook
Ida Marie Synnøve Kåresdatter Bøhler 
Louise Fjelland Nordli

Hjemmeside
Lillian Mobæk
e-post: lilmobe@online.no