Blaker og Sørum Historielag har kontor på Nordli.

ÅPNINGSTIDER PÅ NORDLI 2024
Følgende onsdager kl. 11 - 14: 

  • 3. april
  • 8. mai
  • 5. juni

Hjertelig velkommen!

Styret og kontaktpersoner: 

Styreleder:
Elin Mørk
Skeastua, Egnerveien 135, 1923 Sørum 
tlf. 958 62 613
e-post: elin-hem@online.no

Nestleder:
Per Stykket

Sekretær:
Randi Fjørstad  
e-post: randi.fjorstad@me.com

Kasserer:
Hege Udnes Hoel
e-post: hegeuh@gmail.com

Styremedlem:
Vidar Magne Harfallet, representant for Slora Mølles Venner i styret

Varamedlemmer:
Helge Seiertun
Njaal Foss
Even Nicolai Woxen 

Valgkomité:
Peter Bassøe
Henning Eid
Gunnar Ulvestad

 
Regnskapsfører:
Pål Kristian Ormstad


Slora Mølle:
Dag-Einar Hellerud

 
Valstad Café:
Anne Maj Kvale

Kommunikasjon:
Sørum-Speilet     
Anne-Marie Lund
Ingun Orderud
Elin Helen Mørk    
Randi Fjørstad   
e-post: randi.fjorstad@me.com 

Facebook
Ida Marie Synnøve Kåresdatter Bøhler 

Hjemmeside
Lillian Mobæk
e-post: lilmobe@online.no