Blaker og Sørum Historielag har kontor på Nordli.

NYE ÅPNINGSTIDER PÅ NORDLI 
Vi har i noen år hatt åpent hus noen timer hver onsdag, slik at medlemmer og andre har kunnet komme å drikke kaffe, slå av en prat, bla i en bok o.l.  
Fra denne høsten vil vi prøve en annen ordning, som frigjør litt mer tid for styret til andre ting.

Det blir derfor åpent hus to onsdager i måneden frem til jul, fra kl. 11 - 14 på følgende datoer:  

  • 6. og 20. september
  • 4. og 18. oktober
  • 1. og 15. november
  • 6. og 20. desember

Hjertelig velkommen!

 

Styret og kontaktpersoner: 
Styreleder:
Elin Helen Mørk
Skeastua, Egnerveien 135, 1923 Sørum
tlf. 958 62 613
e-post: elin-hem@online.no

Nestleder:
Tom-Arne Ullersmo
e-post: tomarne.ullersmo@hotmail.com

Sekretær:
Randi Fjørstad  
e-post: randi.fjorstad@me.com

Kasserer:
Hege Udnes Hoel
e-post: hegeuh@gmail.com

Styremedlem:
Vidar Magne Harfallet, representant for Slora Mølles Venner i styret

Varamedlemmer:
Helge Seiertun
Njaal Foss
Even Nicolai Woxen 

Valgkomité:
Helge Svarstad, på valg i 2024
Peter Bassøe, på valg i 2025
Styret finner nytt medlem.

 
Regnskapsfører:
Pål Kristian Ormstad


Slora Mølle:
Dag-Einar Hellerud

 
Valstad Café:
Anne Maj Kvale

Kommunikasjon:
Sørum-Speilet     
Anne-Marie Lund
Ingun Orderud
Elin Helen Mørk    
Randi Fjørstad   
e-post: randi.fjorstad@me.com 

Facebook
Ida Marie Synnøve Kåresdatter Bøhler 

Hjemmeside
Lillian Mobæk
e-post: lilmobe@online.no