Blaker og Sørum Historielag har kontor på Nordli.

ONSDAGSÅPENT PÅ NORDLI I 2022 kl. 11-14. 
Styret vil fortsette med åpne dører på Nordli også i 2022, og har øremerket følgende datoer frem til påske:
onsdagene 12. januar, 26. januar, 9. februar, 23. februar, 9. mars, 23. mars, 6. april.

Vi setter pris på at medlemmer og andre interesserte stikker innom, slår av en prat, drikker litt kaffe, finner noe å lese i historielagets arkiv, eller kanskje rett og slett har lyst til å hjelpe til med noe. Hjertelig velkommen!

Styret og kontaktpersoner i perioden 2021 - 2022 
Styreleder:
Elin Helen Mørk
Skeastua, Egnerveien 135, 1923 Sørum
tlf. 958 62 613
e-post: elin-hem@online.no

Nestleder:
Dag Winding-Sørensen
tlf. 995 43 747
e-post: ivwind@online.no

Sekretær:
Randi Fjørstad  
e-post: randi.fjorstad@me.com

Kasserer:
Tom-Arne Ullersmo
e-post: tomarne.ullersmo@hotmail.com

Styremedlem:
Ole Evensen
e-post: or-evens@online.no

Varamedlemmer:
Steinar Dalbakk
tlf. 63 82 93 35
e-post: steinar.dalbakk@outlook.com 
 
Dag Winding-Sørensen
tlf. 995 43 747
e-post: ivwind@online.no
 
Hege Udnes Hoel
e-post: hegeuh@gmail.com

Vaktmester:
Runar Fjellhaug
tlf. 918 79 482 

Valgkomité:
Dagfinn E. Arteid, på valg i 2022
Thorild Hexeberg Lerberg, på valg i 2023
Helge Svarstad, på valg i 2024
 
Regnskapsfører:
Pål Kristian Ormstad

Slora Mølle:
Dag-Einar Hellerud
 
Valstad Café:
Anne Maj Kvale

Kommunikasjon:
Sørum-Speilet     
Anne-Marie Lund
Elin Helen Mørk    
Randi Fjørstad   
e-post: randi.fjorstad@me.com 

Facebook
Ida Marie Synnøve Kåresdatter Bøhler 
Louise Fjelland Nordli

Hjemmeside
Lillian Mobæk
e-post: lilmobe@online.no