Grendeskole fra 1864 – 1923, nå skolemuseum.

Ny skole i 1864 
Vølneberg skole ble tatt i bruk i januar 1864, og var en av de 8 nye fastskolene som ble etablert i daværende Sørum kommune.

I Blaker, som da var en del av Aurskog kommune, var de minst like tidlig ute, og hadde etablert tre grendeskoler alt i 1861. Tidligere hadde vi hatt omgangsskole i 120 år, men i 1860 ble det vedtatt en ny skolelov. Denne loven hadde i alt 90 paragrafer, og det ble bl.a. bestemt at alle kommuner skulle inndeles i skolekretser, og at alle skolekretsene skulle ha et fast skolested.

Vølneberg gamle skole og omgivelser 07.10.2020. Foto: Odd Mobæk  Vølneberg gamle skole 29.07.2020. Foto: Lillian Mobæk

Vølneberg skole godt bevart
Av de 12 skolene bygget i siste halvdel av 1800-tallet (Blaker fikk en skolekrets til i 1884), er Vølneberg skole den eneste som ikke er revet eller ombygget til det ugjenkjennelige. Etter at ny skole ble bygget på det samme området, ble Vølneberg gamle skole brukt til lærerbolig og senere til sosialbolig.

Blaker og Sørum Historielag kjøpte skolen i 1985 
I 1985 kjøpte Blaker og Sørum Historielag den gamle skolen av kommunen for en symbolsk sum, og historielaget har brukt mange penger og et ukjent antall dugnadstimer til å restaurere og vedlikeholde den.

150-årsjubileet for fastskolene i Sørum ble markert på Vølneberg 23. juni 2014.

Gammeldags skole
Fra 2005 har alle 4. klassinger i kommunen fått tilbud om en dag på gammeldags skole gjennom Den kulturelle skolesekken.

Tildelt Olavsrosa fra Norsk Kulturarv 
Vølneberg gamle skole ble tildelt Olavsrosa i 2015 for godt vern av "et førstegenerasjons fastskolebygg i et miljø med også andregenerasjons skolebygg bevart, og for god formidling av skolehistorie".

  • Les mer om tildelingen av Olavsrosa nedenfor (pdf).