Årsmøte

INNKALLING
til årsmøte i Blaker og Sørum Historielag
Dato: onsdag 20. mars 2024, kl. 18:30
Sted: Meierigaarden Kro, Lørenfallet
Informasjon om årsmøtet vil bli lagt ut på Facebook og på historielagets hjemmeside www.blakerogsorumhistorielag.no.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokollen
3. Årsberetning 2023
4. Revidert regnskap 2023
5. Forslag til arbeidsplan for 2024
6. Forslag til kontingent for 2024
7. Forslag til budsjett 2024
8. Innkomne saker:
Frist for å sende inn forslag til behandling på årsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før møtet, dvs. 21. februar 2024.
Forslagene sendes til leder Elin Mørk: elin-hem@online.no, eller tlf. 958 62 613
9. Valg av leder, styremedlemmer, valgkomite og revisor, samt utsendinger til årsmøte i Romerike Historielag.
Stemmeberettigede er de som har betalt kontingent for 2023, eller er innmeldt senest 6 uker før årsmøtet (jfr. vedtektenes §3).

Endelig saksliste og møtepapirer blir lagt ut på hjemmesiden vår i god tid før møtet.
Papirene vil også bli delt ut på møtet.
Enkel servering.

Sørum, 22. november 2023
Blaker og Sørum Historielag
Styret


Detaljer

Dato onsdag 20. mars 2024
Klokkeslett 18:3021:00
Kalender Åpen kalender

Sted

Navn Meierigaarden, Lørenfallet
Adresse
Haldenveien 327
1923 SØRUM