Slora Mølles Dag 12. juni 2022

Slora Mølles Dag 12. juni 2022

Publisert av Lillian Mobæk den 01.06.22. Oppdatert 13.06.22.

Slora Mølles Venner inviterer til en stor markering av Slora Mølles Dag den 12. juni 2022. Blaker Bygdekvinnelag selger vafler og pølse i lompe, kaffe og brus. Det er leker for barn og voksne hele dagen, fuglekassesnekring og hesteskokasting med premiering. Glommabredden spiller, og Sørum Leikarring danser.

Slora Mølle har fått flere anerkjennelser

Slora Mølle har fått flere anerkjennelser: Fra Sparebankstiftelsen, Norsk Kulturminnefond og Olavsrosa fra Norsk Kulturarv.

Slora Mølles Venner har restaurert den mer enn 100 år gamle møllebygningen, og er nå i ferd med å fullføre prosjektet. Vi har hatt mange gode hjelpere de siste ti årene, også ungdomsskoleelever og elever fra Fjuk og Blaker skoler.

Frem til pandemien lukket ned landet, arrangerte vi Slora Mølles Dag den andre søndag i juni måned hvert år. Nå skal vi prøve å dra i gang arrangementet igjen sammen med Blaker Bygdekvinnelag, Sørum Leikarring og Glommabredden Janitsjarorkester.


Sørum Leikarring danser på Slora Mølle i 2019


Pressemelding - Slora Mølles Dag 12. juni 2022:

Slora Mølle i Blaker er et levende landbruksindustrielt kulturminne som formidler historien om selvberging og matsikkerhet i det gamle bygdesamfunnet vårt.

Hit kom bønder fra nær og fjern for å male kornet sitt til matmjøl og dyrefor helt frem til 1960-tallet. 

Så langt tilbake som i 1660 er det dokumentert møllevirksomhet i Slorafossen. Mange generasjoner møllere har sikret befolkningen deres daglige brød. 

Den siste mølleren var Olaf Kristiansen. Da han gikk bort stoppet mølledriften i 1962. Norsk Teknisk Museum anbefalte verning av møllebygning og maskineri. Blaker og Sørum Historielag kjøpte møllebygningen og etter hvert arealet rundt. Det er gjort et stort restaureringsarbeid på møllebygningen og maskineriet siden 2005, utført av Slora Mølles Venner, med finansiell støtte fra Kulturminnefond, DnB Sparebankstiftelsen, Fortidsminneforeningen, Norsk Kulturarv og tidligere Sørum kommune. 

Slora Mølles Venner inviterer til en stor markering av Slora Mølles Dag den 12. juni 2022. 
Alle er velkommen til en hyggestund for å gjøre seg kjent med mølla og virksomheten rundt. Blaker Bygdekvinnelag selger vafler og pølse i lompe, kaffe og brus. Det er leker for barn og voksne hele dagen, fuglekassesnekring og hesteskokasting med premiering. 

De store opplevelsene blir når Sørum Leikarring danser, og vårt flotte paradeorkester Glommabredden spiller feiende marsjer, etterfulgt av stor Møllevandring, hesteskokasting, fuglekassesnekring og loddsalg med stor gavetrekning som avslutter den lystige dagen.

Blaker 30.05.22
Slora Mølles Venner
Dag-Einar Hellerud
LederProgrammet for dagen er som følger:
Arrangementet begynner kl. 12.00.
- Blaker Bygdekvinnelag selger vafler med tilbehør, pølse og lompe og mineralvann hele dagen
- Det er loddsalg hele dagen som avsluttes med trekning av mange flotte gevinster og fruktkurver 
- Det er leker for barn og voksne, hesteskokasting og fuglekassesnekring
- Kl. 12.30 danser Sørum Leikarring
- Kl. 13.30 spiller Glommabredden Janitsjar
- Slora Mølles Venner arrangerer Møllevandring hele dagen og forteller om restaureringsarbeidene.

HJERTELIG VELKOMMEN!


Her er et bilde fra nærturisme ved Slora Mølle - besøk fra Skedsmo.

Tekst og foto: Dag Winding-Sørensen