Sørumrosa - Blaker og Sørum Historielags nye logo

Sørumrosa - Blaker og Sørum Historielags nye logo

Publisert av Lillian Mobæk den 12.06.21. Oppdatert 19.06.21.

Blaker og Sørum Historielag har fått ny logo, en logo som verken er ny eller ukjent for folk i Sørum, men forhåpentligvis kjent og kjær. Historielaget har brukt Sørums gamle kommunevåpen som utgangspunkt for sin nye logo. Logoen er i de kjente fargene rød og gul. I tillegg har vi laget en variant i sort/hvitt.

Historielagets nye logo
Da den nye storkommunen Lillestrøm valgte et helt nytt kommunevåpen, ble Sudrheimrosa/Sørumrosa ledig. Historielaget spurte derfor kommunen om å få overta rosa som motiv i ny logo til laget. Det var helt greit for kommunen, dersom designeren av det gamle kommunevåpenet ga sitt samtykke. Og det har han gjort. Sivilarkitekten Nils-Jacob Lugg, som vant logokonkurransen i sin tid, ga i en erklæring datert 9. desember 2020 alle rettigheter til bruk, publisering m.v. av det gamle kommunevåpenet over til Blaker og Sørum Historielag.

Skjoldet med rosa er påført historielagets navn og stiftelsesår, og det er også laget en sort/hvitt variant til bruk der det er behov for det. Styret har godkjent den nye logoen. En stor takk til Anders Henriksen som har hjulpet oss med å få til en god balanse mellom bilde og tekst, og laget filer til bruk.

Sørumrosa - BSHs nye logo   Sørumrosa - BSHs nye logo

Den gamle rosa
Den gamle rosa har en lang historie, helt tilbake til Sudrheims-ætten, som var en av Norges mest fremtredende og mektige ætter i middelalderen. Ætten eide til tider landets største jordegods. Sudrheimsættens medlemmer brukte selv ikke navnet Sudrheim. Navnet er utledet av at ætten hadde stamsete på Sudrheim på Romerike, som senere ble til Sørum.

Den opprinnelige rosa var en mangedobbelt, femtagget rød rose på en bakgrunn av gull innfelt i våpenskjoldet til Havtore Jonsson fra Sudrheim (død ca. 1320). Havtore var kong Haakon V´s kansler og merkesmann - og i tillegg hans svigersønn, gift med kongens datter Agnes. En av Havtore Jonssons sønner, Jon Havtoresson, førte farens våpenskjold med den mangedobbelte rosa videre etter farens død. Jon Havtoresson hadde tre barn, hvorav sønnen Haakon Jonsson valgte å føre sin svenske mors Folkungløve videre i sitt skjold. Det ble Haakons søsken Ulv og Cecilia som førte den røde Havtore-rosa (som den ble kalt den gangen) videre. Etter hvert førte dette Havtore-rosa også over til to svenske ætter, hvorav den ene ætten, Roos af Hjelmsäter, fortsatt har rosa i sitt våpenskjold.

Konkurranse
Det var etter initiativ fra Blaker og Sørum Historielag at kommunen i 1977 satte ned et utvalg til å utrede spørsmålet om eget kommunevåpen for Sørum. Frem til da hadde verken Sørum eller Blaker hatt kommunevåpen. Da de to kommunene ble slått sammen i 1962 fortsatte de uten.

Utvalget arrangerte i 1979 en åpen konkurranse om våpenmotiv. Den gamle rosa fra middelalderen var utgangspunktet til Nils-Jacob Lugg da han designet vinnerutkastet til Sørum kommunes kommunevåpen. Vinnerutkastet ble av kommunen kåret i samråd med Riksarkivet og senere justert noe etter heraldiske retningslinjer. Den 6. november 1980 ble kommunevåpenet vedtatt av kommunestyret, og den 26. juni 1981 ble det godkjent i statsråd. Det var høytidelig den gang. Fra 1. januar 2018 trådte imidlertid et nytt regelverk i kraft og «eksklusiv kompetanse til å vedta flagg og våpen» ble overført til kommunestyrer og fylkesting.

Etter 40 års tjeneste som kommunevåpen i Sørum kommune er rosa nå klar til å virke som ny logo for Blaker og Sørum Historielag. Og det kjennes bra - nesten som å få rosa hjem.

Hva skjer med Blaker og Sørum Historielags gamle logo?

BSH logo
Historielagets gamle logo har vært i bruk siden 1999, altså i 22 år. Logoen ble designet av Berit Leikhammer, tidligere leder av Bingen lenseminneforening i mange år. Selv har lenseminneforeningen en fløterhake i sin logo. Det har vært et ønske i foreningen om å få overta logoen med rierkaret, og det synes historielaget er veldig hyggelig. Den 8. april 2020 ble det undertegnet en overdragelseserklæring hvor Blaker og Sørum Historielag v/leder Kåre A. Bøhler, sammen med Berit Leikhammer som designer, ga bruksretten til logoen med rierkaret over til Bingen lenseminneforening. Lenseminneforeningens styre har vedtatt å ta logoen med rierkaret i bruk. Så nå har også rierkaret kommet hjem.

Tekst: Randi Fjørstad

Les mer og se flere logoer i Sørum-Speilet nr. 2 - 2021.