Rusletur 8. juni fra Lindeberg stasjon til Rulla

Rusletur 8. juni fra Lindeberg stasjon til Rulla

Publisert av Lillian Mobæk den 14.06.21.

Turværet var flott på Blaker og Sørum Historielags første rusletur i år, da 8 turglade «historikere» ruslet av gårde fra Lindeberg stasjon, med Vidar som nyoppnevnt turleder. 

Lindeberg stasjon. Flere av oss som var på stedet for første gang, hadde litt trøbbel med å finne stasjonen, for skiltingen er svært lite synlig. Men vi fant da fram, til en stor og nesten tom parkeringsplass, og da var det heller ikke vanskelig å høre at dette var en togstasjon, med så mange høyhastighetstog som føyk forbi i ett sett.

Klar for tur

Pilegrimsleden. Turen startet først på litt asfaltvei, og så inn i skogen hvor vi fulgte Pilegrimsleden med sine godt synlige skilt gjennom skogen. Fint å gå på god skogssti.

Pilegrimsleden

St. Olavs gang. Underveis gikk vi oppom St. Olavs gang, og undret oss over kløfta i fjellet. Sagnet sier at Hellig Olav hadde seilt over fjellet og laget fordypningen med skipet sitt. Men det er vel mer sannsynlig at det skyldes erosjon pga. is og vann og tidens tann. 7. klasse ved Vesterskaun skole hadde i 2010 opprydding og vedlikehold der i forbindelse med skoleprosjektet Kulturminneadopsjon, som Historielaget var engasjert i. 

Ved St. Olavs gang

Rulla. Videre bortover mot Rulla gikk vi forbi en flott port inn til Øvre Vilberg. Og ikke så lenge etter var vi ved den rødmalte husmannsplassen Rulla, hvor vi tok en rast i kveldssola.

Rulla

Denne plassen er den eneste igjen av de gamle plassene under Øvre Vilberg. Stedet har blitt brukt som utfartssted, med servering noen helger. Beboere der er kjent helt fra siste del av 1700-tallet. Navnet Rulla er spesielt, og av uvisst opphav. Mange har gjennom årene bodd på denne plassen, de siste bodde der til 1954, da de flyttet ned på gården. I Sørum Bygdebok, bind 4, er det skrevet mye om Rulla.

En fin tur! Fra Rulla gikk vi veien nedover til Lindeberg stasjon igjen. Og nå vet vi som gikk turen akkurat hvor Rulla, Kjerkefjellet og Vilbergåsen er, og Lindeberg stasjon også. 😊

Lindeberg stasjon etter turen

Se flere bilder fra turen her.

Tekst og foto: Lillian