Referat fra årsmøtet 29. mars 2023

Referat fra årsmøtet 29. mars 2023

Publisert av Lillian Mobæk den 19.04.23.

Blaker og Sørum Historielags årsmøte ble holdt i kommunestyresalen i det gamle rådhuset på Sørumsand, med bra frammøte. 

Årsmøtepapirer granskes

Velkommen
Leder Elin Mørk ønsket velkommen, innkalling og litt justert saksliste ble godkjent. Møteleder ble Svein Sandnes, og referent Anne-Marie Lund.

Sakslisten ble fulgt, med noen endringer fra Gro Langeland, og Svein ledet møtet greit gjennom.

Se detaljert referat nedenfor. 

Velfortjent hederstegn til Anne-Marie Lund  Tom orienterer om vandringsspill

Hederstegn
En overrasket og smilende Anne-Marie Lund ble meget velfortjent tildelt Romerike Historielags hederstegn av leder Tom Halvorsen, for sitt
mangeårige skrivearbeid i Sørum-Speilet. Tom orienterte også litt om de spennende vandringsspillene som snart kommer.

Ole fikk blomster som takk   Thorbjørn fikk også blomster

Blomster og takk
Pizza og Twist ble servert, og blomster overrakt til Ole og Thorbjørn som gikk ut av styret.

Tom fikk blomster av Elin  Blomster til Elin også :) 
Tom og Elin fikk også blomster, som takk.

Svein fikk blomster og applaus
Og Elin takket Svein med blomster til en god møteleder.


Valg
:
Elin Mørk ble gjenvalgt for 1 år.
Randi Fjørstad ble gjenvalgt for 2 år. 
Nytt styremedlem Vidar Harfallet valgt for 2 år.
Hege Udnes Hoel og Tom-Arne Ullermo var ikke på valg.
Varamedlemmer valgt for 1 år:
Helge Seiertun, gjenvalgt, Njaal Foss og Even Nicolai Woxen, nye. 

Se referatet.