Historielaget inviterer til kurs i slektsgransking

Historielaget inviterer til kurs i slektsgransking

Publisert av Lillian Mobæk den 28.08.23.

LÆR OM SLEKTSGRANSKING. Historielaget inviterer medlemmer og andre interesserte til å melde seg på kurs i slektsgransking. Kurset vil holdes 5 mandager fra kl. 18 til kl. 21 i historielagets hus på Nordli. 

Følgende dager er avsatt:

* Mandag 23. oktober 

   Introduksjon av deltakere og kursholder
   Hvordan begynne slektsgransking? 
   Slekt og Data, Digitalarkivet og 
   Registreringsentralen for historiske data.

* Mandag 30. oktober 
   Kirkebøkene

(Mandag 6. oktober er det pause)

* Mandag 13. november 
   Manntall og folketellinger

* Mandag 20. november 
   Dødsfall og skifter

* Mandag 27. november 
   Matrikler og jordebøker
   Tinglysingsdokumenter (panteregistre og - bøker) 
   Branntakster


Kursholder: SIGBJØRN A. ELVEBAKKEN, leder av Slekt og Data Oslo/Akershus.

Det blir laget hjemmeoppgaver til dag 2, 3 og 4. Disse vil bli gjennomgått på kurset.
Alle foiler som vises på kurset, vil bli sendt til deltakerne i forkant av hver kurskveld.

På kurset vil vi snakke om de viktigste kildene til slektsgransking, som primært er tilgjengelig på Digitalarkivet.

Påmelding innen 9. oktober til:
Historielagets sekretær Randi Fjørstad, randi.fjorstad@me.com, tlf. 901 42163.

Vi har begrenset plass, så vær tidlig ute.

Kurset er gratis. Du må ha med egen PC.

Velkommen til interessante kurskvelder!