Gratulerer med samenes nasjonaldag 6. februar!

Gratulerer med samenes nasjonaldag 6. februar!

Publisert av Lillian Mobæk den 06.02.21.

6. februar ble første gang feiret i 1993, og «Samefolkets sang» er en vakker nasjonalsang, som Arne Sørli fra Sørum komponerte melodien til. Arne Sørli var tvillingbror til Magnus Sørli, som var lærer, og styrer på Sørumsand skole til 1970.

Magnus Sørli var meget aktiv i bygda, og har fått en vei oppkalt etter seg på Sørumsand. Tvillingbroren Arne har også satt sterke spor etter seg.


I Sørum-Speilet, Blaker og Sørum Historielags medlemsblad, skrev Asbjørn Langeland i 2013 en interessant artikkel om Arne Sørli, der han forteller mer om hans liv og virke, og familien Sørli. Se Sørum-Speilet nr. 2 – 2013

Det er skrevet om sangens historie i ifinnmarken.no og om komponisten, som ofte blir glemt. Men der nevnes det ikke at Arne Sørli var fra Sørum, og kom til Tromsø rundt 1940. 
 
Nasjonaldagen
«Samefolkets dag» eller «samisk folkedag» ble vedtatt av Samekonferansen i 1992, og er felles nasjonaldag for alle samer i Norge, Sverige, Finland og Russland. Dagen ble første gang feiret i 1993, og datoen er valgt på grunn av det første samiske landsmøtet, som var 6. februar 1917.

Flagget
Det samiske flagget, Sameflagget, er et felles, internasjonalt symbol for alle samer. Flagget ble formgitt av den samiske kunstneren Astrid Båhl fra Skibotn i Troms, og ble offisielt godkjent i 1986.

Hør den vakre nasjonalsangen sunget av Vegard Bjørsmo på NRK 5.2.2021.

 


Den samiske teksten er skrevet av Isak Saba.
Norsk versjon ved Jacob Børretzen 

Langt nord under Store Bjørnen
sakte stiger Samelandet:
Vidde seg bak vidde strekker,
sjø ved sjø hvor øyet rekker.
Lier, åser, snaue rabber
hever seg mot himmelbrynet.
Elver bruser, skoger suser,
stålgrå, steile fjell-nes skyter
mot det ville hav seg ut.

Vintertid med storm og kulde,
snefokk uten mål og måte.
Sameslekten dog av hjertet
henger med sitt hjem og yrke.
For en vandrer månen skinner,
nordlys flimrer, stjerner tindrer.
Reingrynt høres mellom krattet,
sus og brus fra sjø og slette,
pulkestøy langs vintervei. 

Og når sommersolen gyller
fjell og skoger, hav og strender,
fiskere i gullglans gynger,
gynger stilt på hav og innsjø.
Gyllent glinser svømmefugler
og som sølv de store elver.
Staker glimter, årer glitrer,
Folket under sang det farer
gjennom stiller, stryk og foss.

Samelandets ætt og stamme
utholdt har og tålt så mange
herjingstokter, bannskaps-handler,
frekke falske skattefuter.
Hill deg, seige samestamme!
Hill deg, fredens rot og flamme!
Aldri er der kamper kjempet,
aldri broder-blod har runnet
i den stille sameslekt.

Våre fedre før har seiret
over dem som urett øvet.
La oss også motstå, brødre,
dem som vil oss underkue!
Solens sønners seige avkom!
Aldri skal du overvinnes
om ditt gyldne språk du vokter,
husker dine fedres tale:
Sameland for samene!