God oppslutning om 8. mai-markeringene 2024

God oppslutning om 8. mai-markeringene 2024

Det var mange som møtte opp til 8. mai-markeringene i år. Første blomsternedleggelse var ved Sørum kirke, så Blaker kirke, deretter Blaker Skanse med nyoppusset bauta, og til slutt Frogner kirke. På kvelden var det et arrangement på Blaker Skanse der Lise Sæther fortalte om Inger Gulbrandsen.

Blaker og Sørum Historielag har siden 2011 lagt ned blomster ved de fire minnesmerkene i bygda 8. mai. Det er viktig å markere denne betydningsfulle dagen i Norge, og særlig i disse krigstider.

Blomstermarkeringene i nasjonalfarger er mulig takket være Borger Hansens fond, som forvaltes av Historielaget. Kåre Petter Hansen, donators sønn, representerer donator sammen med Historielagets 8. mai-komité, med disse medlemmer: Historielagets leder, Dag-Einar Hellerud og Halvard Evensen Merlid.

Sørum kirke: Blomstermarkeringene starter ved Sørum kirke, og mange kom denne frigjøringsdagen. Historielagets leder Elin Mørk ønsket velkommen, og leste navnene på steinen. Halvard Evensen Merlid la ned blomster, og hedret sin onkels minne. Dette minnesmerket ble tillatt reist i 1941, og hadde da bare de to første navnene Arthur Olsen Julton (1903-40), og Halvard Merlid (1916-40) inngravert. På steinen står det «Til minne om våre soldater som falt i kampen for fedrelandet», og de 6 andre navnene ble inngravert i 1947: Thorleif Leonard Andresen (1908-42), Gunnar Gundersen (1917-44), Erling Georg Foss (1904-43), Simon Gabriel Watterud (1922-42), Ole Larsen (1888-1940) og Rolf Halfdan Eid (1902-43). På baksiden er det inngravert «Reist av bygdefolk i dyp takknemlighet.»

  


Blaker kirke
: Den flotte bautaen ble reist av ungdommen i Blaker, og avduket i 1946. 
På steinen står tre navn: Trond Olav Bjerke f. 1912, Jomar Sigurd Nybø f. 1917, begge falt ved Rustad i Vinger 17. april 1940, og Olav Sørnes f. 1919, fengslet 1942, død i Neuengamme 9. mars 1945. Nederst er inngravert «Vi minnes dere med stolthet og takk».
Dag-Einar Hellerud la ned blomstene, og leste navnene på minnesmerket. Som gutt var han med sine foreldre og la ned blomster på minnesmerkene både i Sørum og Nes.

 

Blaker Skanse: Minnesmerket her ble reist av Statens Husflidsskole til minne om 8 tidligere elever ved skolen, og avduket i 1948, med følgende navn: Olav Bjerke, Olav Sørnes, Peder Hakvik, Arne Grøtterud, Ola Jacob Bjanes, Ingvald Fjeldberg, Gunnar Gundersen, Karl Fleischer. Nederst står det «Ga livet sitt i frihetskamp 1940-45». Inskripsjonen på steinen er nå pusset opp, med tydelige navn. Mange var møtt opp ved den nyoppussede bautaen, som Lene Charlotte Tangen har restaurert.
  
Begge foto: Ingun Orderud


Frogner kirke
: Minnesmerket på Frogner hedrer Knut Karstein Tornaas (1909-45). Han var aktiv motstandsmann, ble arrestert i mars 1943, kom til Møllergaten 19, så Grini, deretter Natzweiler NN-leir, og til slutt Dachau, hvor han døde av tyfus, tre uker før de hvite bussene kom. Knut Karstein og Sigrid Aasa giftet seg i 1940, og fikk i 1941 datteren Jorunn (g. Hattrem). I mai 1943 ble sønnen Knut født. Familien prøvde å få besøkt Knut Karstein i fengselet, men ble bryskt avvist, så faren fikk aldri sett sin sønn. Dette minnesmerket er reist med statlige midler, med så strenge krav til inskripsjon, at Sigrid ikke kunne få sitt navn på steinen da hun døde. Men hun fikk et tilsvarende gravminne ved siden av sin mann.


Lise Sæther fortalte om motstandskvinnen Inger Gulbrandsen

På kvelden i Kommandantboligen hadde Folkeakademiet og Historielaget et arrangement, med bevertning, der Lise Sæther fortalte om Inger Gulbrandsens sterke krigsopplevelser fra bl.a. Ravenbrück. Inger opplevde mye forferdelig, og brukte mye av livet sitt til å fortelle, for å forhindre at slikt skjer igjen. Inger laget også modeller til utstillinger for å vise. Ikke glemme – aldri hate. Men dessverre, kriger skjer stadig.

Svært mange kom for å høre Lise fortelle, så det ble helt fullpakket i salen. Det ble en tankevekkende kveld.

  


Frigjøringsdagen må minnes 
Det er spesielt å minnes frigjøringsdagen i disse tider, med daglige krigsnyheter som gjør sterkt inntrykk. Nettopp derfor er det viktig å markere denne dagen. Blaker og Sørum Historielag vil også i årene framover hedre dem som ga sine liv i kampen for et fritt og godt Norge, slik at vi aldri glemmer hvor stor betydning et fritt og demokratisk land har.

--------------

8. mai er datoen for Norges frigjøring fra Tyskland i 1945. Dagen feires fra 2011 også som veterandagen, og er også den internasjonale Røde Kors-dagen. Den er ikke en offentlig fridag, men har vært offisiell flaggdag siden 1960.