De nominerte til arkitektur- og byggeskikkpris

De nominerte til arkitektur- og byggeskikkpris

Publisert av Lillian Mobæk den 23.08.21. Oppdatert 26.09.21.

Flere byggverk i tidligere Sørum kommune er nominert til Lillestrøm kommunes arkitektur- og byggeskikkpris, bl.a. Vølneberg gamle skole (bildet). Hvem som helst, altså «mannen i gata», kunne melde på kandidater til prisen innen 15. april 2021. 

Se årets 20 nominerte kandidater her 

Utdeling av prisen blir pga. koronapandemien et lukket fysisk arrangement den 22. september med kun inviterte gjester til stede, men det vil bli en del publisitet i lokal presse. Lillestrøm kommune takker alle som har sendt inn sine forslag.