Arkitektur- og byggeskikkpris i Lillestrøm kommune

Arkitektur- og byggeskikkpris i Lillestrøm kommune

Publisert av Lillian Mobæk den 31.03.21.

Meld på din kandidat til arkitektur- og byggeskikkprisen. I 2021 skal hedersprisen deles ut for første gang. 

Prisen kan deles ut til bygg og anlegg som har bidratt til å heve, fornye og utvikle kvaliteten for byggeskikk, arkitektur eller by- og stedsutvikling. Nybygg, tilbygg, landskapsanlegg og istandsetting av verneverdige bygninger i Lillestrøm kommune kan nomineres. 

Alle kan sende inn forslag til nominasjon av kandidat.
 
Se mer informasjon og nominasjonsskjema her: https://www.lillestrom.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/kunst-og-kultur/priser-og-utmerkelser/arkitektur-og-byggeskikkpris/

Nominasjonsfrist er 15. april 2021.