8. mai-markeringer i Sørum, Blaker og Frogner

8. mai-markeringer i Sørum, Blaker og Frogner

Publisert av Lillian Mobæk den 08.05.22.

Blaker og Sørum Historielag har hver 8. mai blomsternedleggelse ved de fire minnesmerkene i bygda. Det er viktig å markere denne betydningsfulle frihetsdagen i Norge, og særlig i år når det igjen er krig i Europa.

Blomstermarkeringene i nasjonalfarger er mulig takket være Borger Hansens fond, som forvaltes av Historielaget, og Kåre Petter Hansen, donators sønn, representerer donator sammen med Historielagets 8. mai-komité. Borger Hansen tjenestegjorde i Milorgs Sørum-avdeling, derfor står det på blomsterbåndene «D12 Område 1215 - Hjemmestyrkene 1940-45».


SØRUM KIRKE
: Blomstermarkeringene starter alltid ved Sørum kirke. Halvard Evensen Merlid la ned blomster der, og hedret sin onkels minne. 
Dette minnesmerket ble tillatt reist i 1941, og hadde da bare de to første navnene Arthur Olsen Julton 
(1903-40), og Halvard Merlid (1916-40) inngravert.
På steinen står det «Til minne om våre soldater som falt i kampen for fedrelandet», og de 6 andre navnene ble inngravert i 1947: Thorleif Leonard Andresen 
(1908-42), Gunnar Gundersen (1917-44), Erling Georg Foss (1904-43), Simon Gabriel Watterud (1922-42), Ole Larsen (1888-1940) og Rolf Halfdan Eid (1902-43). På baksiden er det inngravert  «Reist av bygdefolk i dyp takknemlighet.»

Mange kom til Sørum kirke på 8. mai   Elin Mørk og Halvard Evensen Merlid
Ved Sørum kirke. Mange kom for å markere frigjøringsdagen. Til høyre Elin Mørk, og Halvard Evensen Merlid, som la ned blomstene, og navnene ble lest. De fremmøtte sang første vers av nasjonalsangen. 


BLAKER KIRKE
: Den flotte bautaen ble reist av ungdommen i Blaker, og avduket i 1946.  Blankpolerte steinbenker på hver side pynter opp.
På steinen står tre navn: Trond Olav Bjerke f. 1912, Jomar Sigurd Nybø f. 1917, begge falt ved Rustad i Vinger 17. april 1940, og Olav Sørnes f. 1919, fengslet 1942, død i Neuengamme 9. mars 1945. Nederst er inngravert «Vi minnes dere med stolthet og takk». 

Dag-Einar Hellerud la ned blomstene, og leste navnene på minnesmerket. Som gutt var han med sine foreldre og la ned blomster på minnesmerkene både i Sørum og Nes.


Ved Blaker kirke. Fra venstre: Dag-Einar Hellerud, Elin Mørk og Lesmel Alonso. 


BLAKER SKANSE
: Minnesmerket her ble reist av Statens Husflidsskole til minne om 8 tidligere elever ved skolen, og avduket i 1948. Inskripsjonen på steinen trenger oppussing. Navnene er: Olav Bjerke, Olav Sørnes, Peder Hakvik, Arne Grøtterud, Ola Jacob Bjanes, Ingvald Fjeldberg, Gunnar Gundersen, Karl Fleischer. Nederst står det «Ga livet sitt i frihetskamp 1940-45». 

Thorbjørn Andresen og Elin Mørk    Fra v. Randi, Dag-Einar, Thorbjørn, Elin, Lesmel, Kåre-Petter. Randi
Fra venstre: Thorbjørn Andresen, som la ned blomstene og leste navnene, og Elin Mørk. Til høyre: Randi Fjørstad, Dag-Einar Hellerud, Thorbjørn Andresen, Elin Mørk, Lesmel Alonso, Kåre-Petter Hansen.


FROGNER KIRKE
: Minnesmerket på Frogner hedrer Knut Karstein Tornaas (1909-45). Han var aktiv motstandsmann, ble arrestert i mars 1943, kom til Møllergaten 19, så Grini, deretter Natzweiler NN-leir, og til slutt Dachau. Der døde han av tyfus, bare tre uker før de hvite bussene kom. 

Knut Karstein og Sigrid Aasa giftet seg i 1940, og fikk i 1941 datteren Jorunn (g. Hattrem). I mai 1943 ble sønnen Knut født. Familien prøvde å få besøkt Knut Karstein i fengselet, men ble bryskt avvist, så faren fikk aldri sett sin sønn.
 
Dette minnesmerket er reist med statlige midler, med så strenge krav til inskripsjon, at da Sigrid døde kunne hun ikke få sitt navn på steinen. Men hun ble da gravlagt ved siden av sin mann med et tilsvarende gravminne. 

Knut Tornaas med datter og tante.     
Ved Frogner kirke. Fra venstre: Knut Tornaas, hans datter, og tante Hannemor Svendsrud. Jorunn og Hans Hattrem var også tilstede, samt Gro Langeland, Tom-Arne Ullersmo, Randi Fjørstad, Elin Mørk, Odd Mobæk, Lillian Mobæk. 


Frigjøringsdagen 8. mai
 er fortsatt viktig å markere, og kanskje spesielt i år, når en sånn forferdelig krig pågår i Ukraina.

Det er ikke lenger så mange som flagger på denne dagen, men det er viktig at vi husker hva denne dagen står for, og markerer det.

Det er fint at Blaker og Sørum Historielag også i årene framover vil hedre dem som ga sine liv i kampen for et fritt og godt Norge, slik at vi aldri glemmer hvor stor betydning et fritt og demokratisk land har.