8. mai-markeringer 2023 i Sørum, Blaker og Frogner

8. mai-markeringer 2023 i Sørum, Blaker og Frogner

Publisert av Lillian Mobæk den 16.05.23.

Blaker og Sørum Historielag har hver 8. mai blomsternedleggelse ved de fire minnesmerkene i bygda. Det er viktig å markere denne frihetsdagen, særlig nå som det igjen er krig i Europa.

Blomstermarkeringene i nasjonalfarger er mulig takket være Borger Hansens minnefond, som forvaltes av Historielaget, og Kåre Petter Hansen, donators sønn, representerer donator sammen med 8. mai-komitéen i Historielaget. Borger Hansen tjenestegjorde i Milorgs Sørum-avdeling, og på blomsterbåndene står det «Hjemmestyrkene 1940-45».
Hver 17. mai legges det også ned blomster ved minnesmerkene i Sørum og Blaker av skoleelever.   

SØRUM KIRKE: Blomstermarkeringene starter alltid ved Sørum kirke kl. 10. Halvard Evensen Merlid la ned blomster der, og hedret sin onkels minne. Dette minnesmerket ble tillatt reist i 1941, med bare de to første navnene inngravert: Arthur Olsen Julton (1903-40), og Halvard Merlid (1916-40).
«Til minne om våre soldater som falt i kampen for fedrelandet» står det på steinen, og på baksiden «Reist av bygdefolk i dyp takknemlighet».
De 6 andre navnene ble inngravert i 1947: Thorleif Leonard Andresen (1908-42), Gunnar Gundersen (1917-44), Erling Georg Foss (1904-43), Simon Gabriel Watterud (1922-42), Ole Larsen (1888-1940) og Rolf Halfdan Eid (1902-43). 
Minnesmerket ved Sørum kirke   Ved Sørum kirke. Fra v. Dag-Einar Hellerud, Elin Mørk, Ole Evensen, Halvard Evensen Merlid og Kåre A. Bøhler.   
Ved Sørum kirke. Fra v. Dag-Einar Hellerud, Elin Mørk, Ole Evensen, Halvard Evensen Merlid og Kåre A. Bøhler.  

BLAKER KIRKE: Den flotte bautaen ble reist av ungdommen i Blaker, og avduket i 1946. På steinen står tre navn: Trond Olav Bjerke f. 1912, Jomar Sigurd Nybø f. 1917, begge falt ved Rustad i Vinger 17. april 1940, og Olav Sørnes f. 1919, fengslet 1942, død i Neuengamme 9. mars 1945. Nederst er inngravert «Vi minnes dere med stolthet og takk». Dag-Einar Hellerud la ned blomstene, og leste navnene på minnesmerket. 

Dag-Einar Hellerud leser navnene på minnesmerket.  Ved Blaker kirke. Fra venstre: Thorbjørn Andresen, Elin Mørk, Dag-Einar Hellerud og Halvard Evensen Merlid.
Ved Blaker kirke. Dag-Einar Hellerud leser navnene. Fra v.: Thorbjørn Andresen, Elin Mørk, Dag-Einar Hellerud og Halvard Evensen Merlid.  

BLAKER SKANSE: Minnesmerket ble reist i 1948 av Statens Husflidsskole til minne om 8 tidligere elever ved skolen. På steinen skal det stå Olav Bjerke, Olav Sørnes, Peder Hakvik, Arne Grøtterud, Ola Jacob Bjanes, Ingvald Fjeldberg, Gunnar Gundersen, Karl Fleischer, og nederst «Ga livet sitt i frihetskamp 1940-45». Men skriften er uleselig på steinen nå, den må pusses opp. 
Fra v.: Dag-Einar Hellerud, Elin Mørk, Thorbjørn Andresen og Halvard Evensen Merlid.      
Fra v.: Dag-Einar Hellerud, Elin Mørk, Thorbjørn Andresen og Halvard Evensen Merlid. 
(De blide ansikter skyldtes fotograf-trøbbel.)


FROGNER KIRKE: Minnesmerket på Frogner hedrer Knut Karstein Tornaas (1909-45). Han var aktiv motstandsmann, ble arrestert i mars 1943, kom til Møllergaten 19, så Grini, deretter Natzweiler NN-leir, og til slutt Dachau. Der døde han av tyfus, bare tre uker før de hvite bussene kom. Han var gift med Sigrid Aasa, og datteren Jorunn (g. Hattrem) ble født i 1941. I mai 1943 ble sønnen Knut født, men faren fikk aldri sett sin sønn.
 
Dette minnesmerket ble reist med statlige midler med så strenge krav til inskripsjon, at Sigrid ikke kunne få sitt navn på steinen. Men hun ble da gravlagt ved siden av sin mann med et tilsvarende gravminne.

Mange kom til Frogner på 8. mai  Minnesmerket til Knut Tornaas 
Mange kom til Frogner kirke for å hedre Knut Tornaas' minne. Elin t.v. holdt en liten tale, og Knut t.h. fortalte litt om familien i 1940-årene.

Tekst og foto: Lillian Mobæk