75-årsmarkering 8. mai ved minnesmerkene i Sørum

75-årsmarkering 8. mai ved minnesmerkene i Sørum

Publisert av Lillian Mobæk den 01.10.20. Oppdatert 29.04.22.

Tradisjonen tro hadde Blaker og Sørum Historielag blomsternedleggelse ved alle fire minnesmerkene i Sørum 8. mai 2020, en verdig 75-årsmarkering - også i koronaens tid. Det er fortsatt viktig å markere denne betydningsfulle dagen for fred og frihet i Norge.

Disse blomstermarkeringene i nasjonalfarger er mulig takket være Borger Hansens fond, som siden 2011 forvaltes av Blaker og Sørum Historielag. Kåre Petter Hansen, donators sønn, representerer donator sammen med 8. mai-komitéens medlemmer Haakon Sandbraaten, Dag-Einar Hellerud og Kåre A. Bøhler. Borger Hansen (1922-2010) tjenestegjorde som ordonans i Milorgs Sørum-avdeling, så på blomsterbåndene er det skrevet «D12 Område 1215 - Hjemmestyrkene 1940-45».

SØRUM KIRKE: Første blomsternedleggelse var ved det store minnesmerket, der Halvard Evensen Merlid hedret sin onkels minne, og første vers av «Ja, vi elsker» ble sunget. 
Dette minnesmerket ble reist allerede i 1941, noe tyskerne tillot. Steinen har inskripsjonen «Til minne om våre soldater som falt i kampen for fedrelandet» og 8 navn inngravert: Arthur Olsen Julton (1903-40), Halvard Merlid (1916-40), Thorleif Leonard Andresen (1908-42), Gunnar Gundersen (1917-44), Erling Georg Foss (1904-43), Simon Gabriel Watterud (1922-42), Ole Larsen (1888-1940) og Rolf Halfdan Eid (1902-43). De seks siste navnene kom på i 1947. 

Ved Sørum kirke

BLAKER KIRKE: Den flotte bautaen ble reist av Blakers ungdom, og avduket 13. oktober 1946. Den har nå fått fine steinbenker på hver side. 
På steinen står tre navn: Trond Olav Bjerke f. 3. aug. 1912, Jomar Sigurd Nybø f. 8. april 1917, begge falt i kamp for fedrelandet ved Rustad i Vinger 17. april 1940, og Olav Sørnes f. 22. juli 1919, fengslet 9. juli 1942, død i konsentrasjonsleir i Neuengamme 9. mars 1945. Nederst er inngravert «Vi minnes dere med stolthet og takk». 
Elin Mørk la ned blomstene.

Ved Blaker kirke

BLAKER SKANSE: Statens Husflidsskole reiste dette minnesmerket – til minne om åtte tidligere elever ved skolen. Det ble avduket 29. mai 1948. 
Inskripsjonen på steinen har nå blitt utydelig, og trenger oppussing, men noen navn kan leses: Olav Bjerke, Olav Sørnes, Peder …, Arne Grøtterud, Olav Jakob Bjanes, Ingvald Fjeldberg, Gunnar Gundersen, Karl …. Nederst står «Ga livet sitt i frihetskamp 1940-45». 
Dag-Einar Hellerud la ned blomstene.

På Blaker Skanse

FROGNER KIRKE: Knut Karstein Tornaas er hedret med minnesmerke her. Han var aktivt med i motstandsarbeidet, og ble arrestert 12. mars 1943, etter angiveri. Han var i Møllergaten 19, så på Grini, og ble i juli sendt til Natzweiler NN-leir, en umenneskelig fangeleir. Kom senere til Dachau, hvor han døde av tyfus 28. februar 1945, bare tre uker før de hvite bussene hentet de norske fangene. 
Knut Karstein og Sigrid Aasa giftet seg i 1940, og fikk i 1941 datteren Jorunn (g. Hattrem), og i 1943 sønnen Knut, to måneder etter farens arrestasjon. Familien prøvde å besøke han i fengselet, men ble bryskt avvist. Så faren fikk aldri sett sin sønn.
Minnesmerket er reist med statlige midler, med strenge krav til inskripsjon, så da Sigrid Aasa døde i 2001 kunne hun ikke få sitt navn på steinen. Men hun ble gravlagt ved siden av sin mann med et tilsvarende minnesmerke. Hun var datter av Sigmund Eldevik, som var lærer ved Frogner skole fra 1925, og aktiv motstandsmann. Han ble arrestert i mars 1942, og sendt til Kirkenes på hardt straffarbeid, som ødela hans helse, og han døde 60 år gammel i 1948. 
Kilde: Boka «Før i tida» av Asbjørn Langeland.

Ved Frogner kirke

 

Se alle bildene i fotoalbum fra 8. mai 2020.