Årsmøte i Slora Mølles Venner 21. april 2022

Årsmøte i Slora Mølles Venner 21. april 2022

Publisert av Lillian Mobæk den 30.04.22.

Årsmøtet i Slora Mølles Venner ble holdt på BesteFarHuset 21. april 2022 med godt frammøte. Før selve årsmøtet viste Odd Mobæk dronebilder fra området rundt mølla og oppover åa. Fint å se landskapet ovenfra. Og leder Dag-Einar Hellerud loset selve årsmøtet greit igjennom. Det gjøres en imponerende dugnadsinnsats på mølla.


Dronebilder. Odd Mobæk viste interessante dronebilder fra området rundt mølla og videre oppover. Det er ganske utrolig hvordan åa slynger seg som en slalåm-løype rundt i terrenget. Sånn oversikt får en ikke fra bakkeplan. En fin takk for visningen fra Dag-Einar til slutt.

    
 
  

Hyggelig med vanlig årsmøte
I 2021 ble årsmøtet gjennomført digitalt pga. pandemien. Det gikk bra, men det er bedre å kunne møtes på gammeldags vis igjen. 

Etter bildevisningen ble det mye prat, og servering av Tones gode kringle og kaffe til de 16 fremmøtte medlemmene av venneforeningen.

Dag-Einar Hellerud ble valgt til møteleder, Dag Winding-Sørensen til referent, og Brith Kristiansen og Lillian Mobæk til å underskrive protokollen.

Dag-Einar gikk gjennom årsberetningen for 2021, og han hadde mye å berette. Det er et meget dyktig dugnadslag som gjennom mange år har gjort en veldig stor innsats på mølla. Men han etterlyste flere folk til å bidra i Slora Mølles Venner. 

Dag W-S fortalte om spennende mølle-planer framover.

Styret 2022 ble følgende etter valg: 
Leder med økonomiansvar: Dag-Einar Hellerud, valgt for ett år
Nestleder: Dag Ivar Winding-Sørensen, valgt for to år
Styremedlem: Hans Bjørge, valgt for to år 
Styremedlemmene Vidar Harfallet og Tore-Petter Hellerud var ikke på valg, begge ett år til
Vidar Harfallet er valgt som varamedlem for ett år i  Blaker og Sørum Historielags styre, og møter der som Slora Mølles representant. 

Blomster og diplom. Både Paul Andersen og Dag-Winding-Sørensen ble takket av og fikk overrakt velfortjente blomster og diplom. Paul som erkjentlighet for sitt styreverv i to år fra 2019 til 2021. Og Dag i erkjentlighet for vel utført lederverv fra 2013 til 2021.

   

Takk til Dag-Einar for et godt årsmøte!    

Se fullstendig årsberetning og årsmøtereferat nedenfor i Slora-Mølle-Årsberetning-2021.pdf og Slora-Mølle-Årsmøtereferat-2022.pdf