Årsmøte i Historielaget 30. mars 2022

Årsmøte i Historielaget 30. mars 2022

Publisert av Lillian Mobæk den 15.03.22. Oppdatert 18.03.22.

Vi minner om årsmøtet i Blaker og Sørum Historielag onsdag 30. mars 2022 kl. 19:00 i Frogner skole og kultursenter, auditoriet.

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokollen
3. Årsberetning 2021
4. Revidert regnskap 2021
5. Forslag til arbeidsplan for 2022
6. Forslag til kontingent for 2023
7. Forslag til budsjett 2022
8. Innkomne saker: 
    Frist for å sende inn forslag til behandling på årsmøtet var 1. mars 2022.
9. Valg av leder, styremedlemmer, valgkomite og revisor, samt utsendinger til årsmøte i Romerike Historielag.

Stemmeberettigede er de som har betalt kontingent for 2021, eller er innmeldt senest 6 uker før årsmøtet (jfr. vedtektenes §3).

Endelig saksliste og møtepapirer blir lagt ut her på hjemmesiden 2 uker før møtet. Se vedlagt. Papirene vil også bli delt ut på møtet.

Etter årsmøtet blir det servering i vestibylen.

Sørum, 20. november 2021
Blaker og Sørum Historielag
Styret

BSH-2022-årsmøtepapirer_30mars.pdf