Årsmøte i Blaker og Sørum Historielag 16.06.2021

Årsmøte i Blaker og Sørum Historielag 16.06.2021

Publisert av Lillian Mobæk den 08.06.21. Oppdatert 19.06.21.

Årsmøte i Blaker og Sørum Historielag onsdag 16. juni 2021 kl. 18:00. Sted: BesteFarHuset i Blaker.
NB! Påmelding. Pga. servering trenger BesteFarHuset å vite hvor mange som kommer. Vi må derfor be om påmelding til leder Kåre Bøhler på tlf. 93 87 63 65 innen onsdag 9. juni.

(Hvis koronasituasjonen nok en gang skulle endre seg og gjøre det umulig å holde også dette møtet fysisk, vil styret arrangere møtet digitalt og bekjentgjøre det senere ved e-post/brev).

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen sammen med møteleder og referent
3. Årsberetning 2020
4. Revidert regnskap 2020
5. Forslag til arbeidsplan 2021
6. Forslag til kontingent 2022
7. Forslag til budsjett 2021
8. Innkomne saker:
Frist for å sende inn forslag til behandling: Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende før møtet. Forslagene sendes til leder Kåre A. Bøhler på e-post: alfrebo@online.no eller tlf. 93876365.
9. Valg av styremedlemmer, valgkomité, revisor, samt utsendinger til årsmøte i Romerike Historielag

Stemmeberettigede medlemmer er de som har betalt kontingent for 2020, eller er innmeldt senest 6 uker før årsmøtet (jfr. vedtektenes §3).

Endelig saksliste og møtepapirer blir lagt ut på vår hjemmeside før møtet. Se vedlegg. Papirene vil også bli delt ut på møtet, eller de kan bestilles hos leder Kåre A. Bøhler.