ÅRSMØTE i Blaker og Sørum Historielag 29.03.2023

ÅRSMØTE i Blaker og Sørum Historielag 29.03.2023

Publisert av Lillian Mobæk den 23.02.23. Oppdatert 17.03.23.

INNKALLING til årsmøte i Blaker og Sørum Historielag.
Dato: onsdag 29. mars 2023 kl. 19.00.
Sted: Kommunestyresalen i det gamle rådhuset på Sørumsand.
Tom Halvorsen, leder i Romerike Historielag, kommer og forteller om digitalt vandringsspill og historielagsaktiviteten på Romerike. 

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokollen
3. Årsberetning 2022
4. Revidert regnskap 2022
5. Forslag til arbeidsplan for 2023
6. Forslag til kontingent for 2023
7. Forslag til budsjett 2023
8. Innkomne saker: 
    Frist for å sende inn forslag til behandling på årsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før møtet, dvs. innen 1. mars 2023.
    
Forslagene sendes til leder Elin Mørk: elin-hem@online.no, eller tlf.: 958 62 613.
9. Valg av leder, styremedlemmer, valgkomite og revisor, samt utsendinger til årsmøte i Romerike Historielag.

Stemmeberettigede er de som har betalt kontingent for 2022, eller er innmeldt senest 6 uker før årsmøtet (jfr. vedtektenes §3).

Endelig saksliste og møtepapirer blir lagt ut på hjemmesiden. Papirene blir også delt ut på møtet.

Enkel servering.

Sørum, 22. november 2022
Blaker og Sørum historielag
Styret