ÅRSMØTE i Blaker og Sørum Historielag 29.03.2023

ÅRSMØTE i Blaker og Sørum Historielag 29.03.2023

Publisert av Lillian Mobæk den 23.02.23. Oppdatert 01.04.23.

INNKALLING til årsmøte i Blaker og Sørum Historielag.
Dato: onsdag 29. mars 2023 kl. 19.00.
Sted: Kommunestyresalen i det gamle rådhuset på Sørumsand.
Tom Halvorsen, leder i Romerike Historielag, kommer, og forteller om digitalt vandringsspill og historielagsaktiviteten på Romerike. 

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokollen
3. Årsberetning 2022
4. Revidert regnskap 2022
5. Forslag til arbeidsplan for 2023
6. Forslag til kontingent for 2023
7. Forslag til budsjett 2023
8. Innkomne saker: 
    Frist for å sende inn forslag til behandling på årsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før møtet, dvs. innen 1. mars 2023.
    
Forslagene sendes til leder Elin Mørk: elin-hem@online.no, eller tlf.: 958 62 613.
9. Valg av leder, styremedlemmer, valgkomite og revisor, samt utsendinger til årsmøte i Romerike Historielag.

Stemmeberettigede er de som har betalt kontingent for 2022, eller er innmeldt senest 6 uker før årsmøtet (jfr. vedtektenes §3).

Endelig saksliste og møtepapirer blir lagt ut på hjemmesiden. Se årsmøtepapirene i PDF-filen nedenfor. Papirene blir også delt ut på møtet.

Enkel servering.

Sørum, 22. november 2022
Blaker og Sørum historielag
Styret