ÅRSMØTE i Blaker og Sørum Historielag 20.03.2024

ÅRSMØTE i Blaker og Sørum Historielag 20.03.2024

Publisert av Lillian Mobæk den 25.02.24. Oppdatert 27.03.24.

Innkalling til årsmøte onsdag 20. mars 2024 kl. 18:30 på Meierigaarden Kro, Lørenfallet.

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokollen
3. Årsberetning 2023
4. Revidert regnskap 2023
5. Forslag til arbeidsplan for 2024
6. Forslag til kontingent for 2024
7. Forslag til budsjett 2024
8. Innkomne saker:
Forslag til behandling på årsmøtet må være styret i hende før møtet. Forslagene sendes til leder Elin Mørk: elin-hem@online.no, eller tlf. 958 62 613.

9. Valg av leder, styremedlemmer, valgkomite og revisor, samt utsendinger til årsmøte i Romerike Historielag.
Stemmeberettigede er de som har betalt kontingent for 2023, eller er innmeldt senest 6 uker før årsmøtet (jfr. vedtektenes §3).

Endelig saksliste er lagt ut på hjemmesiden. Årsmøtepapirene blir delt ut på møtet. 

Enkel servering.

Sørum, 22. november 2023
Blaker og Sørum Historielag
Styret