ÅRSMØTE 2024 i Blaker og Sørum Historielag

ÅRSMØTE 2024 i Blaker og Sørum Historielag

Publisert av Lillian Mobæk den 27.03.24. Oppdatert 01.04.24.

Onsdag 20. mars 2024 hadde Blaker og Sørum Historielag årsmøte på Kroa i Lørenfallet. 
Se innkalling. 

Årsmøtepapirene ble delt ut på møtet, var dessverre ikke klart for hjemmesiden før møtet, noe som ble kommentert.
Årsmøtepapirene er vedlagt nedenfor. 

* Sakslisten ellers ble godkjent.
Svein Sandnes ble valgt som møteleder, Anne-Marie Lund som referent, og Dag Winding-Sørensen og Per Kurland som underskrivere.
* Årsberetningen er omfattende, for BSH har mange aktiviteter gjennom året. Møteleder gikk gjennom, godkjent.
Styret fikk rosende ord for godt arbeid. 
* Regnskapet ble gått gjennom av Pål Ormstad, godkjent. 
* Arbeidsplanen har mange punkter, kommentarer kommer i årsmøtereferatet. 
* Kontingenten holdes uendret. 
* Pål Ormstad orienterte om budsjettforslag, er styrets ansvar.  
* Innkomne saker:
- Retningslinjer vedr. æresmedlemskap, som tas inn i vedtekter. 
- Sak om godtgjørelser til tillitsvalgte var oppe på årsmøtet 2023, årsmøtet stemte for, men det ble bestemt å ta saken opp igjen på årsmøtet 2024. Styregodtgjørelser ble nå vedtatt, og valgkomitéen skal foran hvert årsmøte justere satsene. Evt. andre godtgjørelser kan styret avgjøre. 
* Valg:
Leder: Elin Mørk ble gjenvalgt som leder.
Tom-Arne Ullersmo gikk ut av styret etter mange år, og fikk takk og gave. 
Styremedlemmer: Per Stykket, ny, 2 år. Hege Udnes Hoel, gjenvalg, 2 år. Randi Fjørstad og Vidar M. Harfallet ikke på valg. 
Varamedlemmer: Helge Seiertun, Njaal Foss, Even Woxen. Gjenvalg 1 år for alle.
Revisor: Pål Eirik Iversen, gjenvalg, 1 år. 
Valgkomité: Peter Bassøe, leder, Henning Eid, Gunnar Ulvestad.

Og etter møtet var det god kringle og kaffe, og mye hyggelig prat. 🥨😊

Alle detaljer fra årsmøtet står i protokollen, se PDF-fil nedenfor.
  
Blaker og Sørum Historielag ønsker alle en riktig god påske! 🐣🌻😀 

 

BSH-Arbeidsplan-2024.pdf
BSH-Årsberetning-2023.pdf
BSH-Protokoll-årsmøte-2024.pdf
BSH-Regnskap-2023.pdf
BSH-Vedtekter-2024.pdf
BSH-Årsmøte-2024_sak-styregodtgjørelse-for-tillitsverv.pdf