Tilbake til album-oversikt

75-årsmarkering 8. mai 2020 i Sørum

Tradisjonen tro hadde Blaker og Sørum Historielag blomsternedleggelse ved alle fire minnesmerkene i Sørum 8. mai 2020, en verdig 75-årsmarkering - også i koronaens tid. Det er fortsatt viktig å markere denne betydningsfulle dagen for fred og frihet i Norge. Disse blomstermarkeringene i nasjonalfarger er mulig takket være Borger Hansens fond, som siden 2011 forvaltes av Blaker og Sørum Historielag. Kåre Petter Hansen, donators sønn, representerer donator sammen med 8. mai-komitéens medlemmer Haakon Sandbraaten, Dag-Einar Hellerud og Kåre A. Bøhler. Borger Hansen (1922-2010) tjenestegjorde som ordonans i Milorgs Sørum-avdeling, så på blomsterbåndene er det skrevet «D12 Område 1215 - Hjemmestyrkene 1940-45». Foto: Lillian Mobæk