Sørumsand ca. 1950

 Se gamle bilder fra Sørumsand og av stasjonen

* Noen historiske årstall:
1896  M. Svendsen & Bæreg etablerer handelsvirksomhet
1898  Casper Lomsnes starter Sørumsand Trevarefabrikk og Høvleri
1903  Engebret Bøhn starter AS Sørumsand Verksted
1903  Urskog-Hølandsbanen forlenges til Sørumsand
1904  Sørumsand Frie Misjonsforening bygger bedehus på Østby
1909  Det bygges ny Østbyskole
1919  Sørumsand Privatbank etablert som filial av AS Revisjonsbanken, som samme år ble overtatt av Bergens Privatbank
1925  Palmer Egeberg starter Sørumsand Cementstøperi
1927  Bruene over Bingsfossen åpnet for trafikk
1929  Romerike ungdomsskole tas i bruk
1933  Den nye Østbyskolen tas i bruk
1940-45  Tyskernes brakkeleir på Jentoft
1952  Romerike husmorskole etableres
1955  Bergens Privatbank flytter inn i ny forretningsgård
1956  Husflidsskolen på Sørumsand etableres
1959  Sørumsand barneskole utvides
1960  Urskog-Hølandsbanen legges ned
1961  AL Hølandsbanen stiftet
1962  Blaker og Sørum kommuner slås sammen
1965  Bingsfoss ungdomsskole tas i bruk
1966  Hobbybanen åpnet for turisttrafikk
1970  Sørumsand barneskole utvides
1974  Det nye rådhuset i Sørum innvies
1981  Sørum sykehjem tatt i bruk
1985  Siste sesong med tømmerfløting i Glomma


 * Historien om Sørumsands første forretningsgård

Svendsen-gården. ca. 1904
Svendsen-gården.
Bildet skal være tatt ca. 1904. Mikal Svendsen eide gården. 

I dette huset har det vært mye handel. Til venstre holdt Sørumsand første meieri til, og til høyre var det M. Svendsen startet sin virksomhet. Han hadde ikke bare forretningen, men også en stor gård ved Kvevli i Blaker. Gården ble kjøpt for nedrivning hos Karl Svendsen Lystad ca. 1894, og oppsatt umiddelbart etter på tomta Løkka ved Sørumsand, hvor den har stått siden.  

Litt mer historikk – fra notat skrevet av Mikal Svendsen  

Mikal Svendsen (1866-1948) kom i 1885 flyttende til Sørum fra Gjøvik på Tranøy i Senja, Nord-Norge. Hans bror Svend Agermann Svendsen (agronom fra Ås landbruksskole), forpaktet Sørum meieri, og opprettet i 1885 landhandleri der. Ellers var det et landhandleri på gården Egner, samt ett på Lundermoen hos Even Moen. Mikal bestyrte brorens landhandleri til 1888, og reiste så til Kristiania for å gå på handelsskole. 

Ny forretning. 1. august 1892 begynte han forretning på Sørumsand sammen med gårdbruker Sigvart Bæreg, med firmanavn Svendsen & Bæreg. Bæreg døde etter 4 år, og Svendsen overtok da forretningen alene, og drev den under navn M. Svendsen. Det fantes ingen forretning på Sørumsand i 1892, og Svendsen begynte i leiet lokale på Kuskerud i en stor stue. Kjøpte senere en gammel bygning og tenkte å sette denne opp til landhandleri. 

Tomt med forviklinger. Før Svendsen kjøpte tomt, undersøkte han hos jernbanestyrelsen hvor det påtenkte stoppested på Sørumsand skulle legges. Han fikk til svar at stoppestedet ville bli lagt like i nærheten av veiundergangen, og at dersom Svendsen ville bygge på vestsiden, kunne sidesporet legges på østsiden, eller omvendt. Svendsen kjøpte så tomt, og begynte å bygge huset på vestre side. Da tomten til jernbanen senere ble utmålt, ble riktignok sidesporet lagt på østre side, men plattform, ekspedisjonens hus og melkeplattform kom på vestre side. Det måtte derfor tas ett mål av den tomten som Svendsen hadde kjøpt, og hans tomteareal måtte utvides på en annen kant. Svendsen syntes selv at hans hus derfor fikk en litt uheldig beliggenhet.

Togstopp. Stoppestedet ble ferdig og tatt i bruk i desember 1892. Nærmeste handelssted dengang var Fetsund (ca. 14 km) og Blaker (7 km) med dårlig veiforbindelse. Det stanset kun ett tog i hver retning, og trafikken var hovedsaklig innskrenket til melkeforsendelse og passasjertrafikk. 

Poståpneri. Det var på den tiden ingen postforbindelse til Sørumsand, og ved velvillig overenskomst med stasjonsmesteren på Blaker, fikk Svendsen sendt post dit i en veske med siste tog om kvelden, og tilbakesendt neste dag med et godstog, og konduktøren kastet da vesken fra i forbifarten. Posten ble så utdelt i butikken. Etter en tid søkte Svendsen om opprettelse av poståpneri, og fra 1. oktober 1899 ble han ansatt som poståpner, med en lønn på kr 50,- pr. år. Da det i 1902 ble opprettet stasjon på Sørumsand, ble posten flyttet dit. 

Lange arbeidsdager. I de første år utførte Svendsen adskillig gratis arbeid for folk som skulle ha skrevet kjøpekontrakter, skjøter m.m. Arbeidstiden var lang, fra kl. 7 om morgenen og til 22:30 om kvelden. Enda kunne det være kontorarbeid etter den tid.

Se flere gamle bilder av hus på Sørumsand her

 

Sørumsand stasjon

Sørumsand stasjon
Dette bildet er tatt omkring 1920-1923. 

Her har Narvesen kiosken en solskjerm (baldakin) over vinduene for å skjerme varene. En vogn fra Urskog-Hølandsbanen sees også. På hjørnet av stasjonsbygningen er det en del oppslag på tavlen.

Det finnes mange gamle fine bilder fra Sørumsand stasjon. Se flere her