Påskenøtter: Hva vet du om Sørum?

Påskenøtter: Hva vet du om Sørum?

Publisert av Lillian Mobæk den 31.03.21. Oppdatert 29.04.21.

GOD PÅSKE! 🐣🌻😀 Test deg selv med noen påskenøtter fra Sørum-Speilet i 2012. 

Asbjørn Langeland laget noen påskenøtter til Sørum-Speilet nr. 2-2012. Og disse kan godt gjentas i år. 😊

SPØRSMÅL:
1. Hvem var Josef Amundsen?
2. Hvorfor arbeider historielaget for å få i stand en Asbjørnsen-sti i Frogner?
3. Når ble Rånåsfoss kraftstasjon bygget?
4. Hvor gammel er Sørum kirke?
5. Hva er bakgrunnen for Sørums kommunevåpen?
6. Hvor og når fikk Sørum sin første jernbanestasjon?
7. Når ble skolene på Vølneberg bygget?
8. Hvilke skolekretser hadde Sørum i 2012?
9. Hva er Sørumbåten?
10. Hva het lederen i Blaker og Sørum historielag i 2012?

1 poeng for hvert riktig svar. 

Påskenøtter

 

SVAR: 
1. Josef Amundsen ble valgt til den første ordføreren i «nye» Sørum kommune fra 1962. Tidligere var han ordfører i Blaker.
2. P. Chr. Asbjørnsen, som var huslærer på Børke i Frogner i 1834, har i fortellingen «Huldreætt» fortalt om en tur fra Børke over Heksebergfjellet til Fjeldstad i Gjerdrum. Historielaget vil hedre Asbjørnsens minne ved å kalle opp en tursti i det samme området etter ham.
3. Kraftstasjonen på Rånåsfoss ble bygget i perioden 1917 – 1922.
4. Man vet ikke nøyaktig alder på Sørum kirke, men antar at den er ca. 850 år gammel.
5. Sørums kommunevåpen er en kopi av slektsvåpenet til Sudrheimsætta som var en adelsslekt i middelalderen, og som opprinnelig hadde Sudrheim (nå Sørum) som sin setegård.
6. Den første jernbanestasjonen i Sørum var Frogner stasjon, som ble tatt i bruk ved jernbanens åpning i 1854.
7. Vølneberg gamle skole som historielaget eier nå, ble bygget i 1863. Den nye skolen på Vølneberg ble bygget i 1923.
8. Sørum har i 2012 disse skolekretsene: Fjuk, Haugtun, Sørumsand, Sørum, Vesterskaun og Frogner. I tillegg har kommunen to ungdomsskoler, Bingsfoss og Melvold, og Skåningsrud spesialskole.
9. Sørumbåten ble funnet i Glomma ved Hammeren i 1993. Det er en stokkebåt som er mer enn 2100 år gammel, og er den eldste båten som er funnet i Norge.
10. Lederen i Blaker og Sørum historielag i 2012 var Dag Winding-Sørensen.

---------------------------------------------------------------------

10 poeng: Suverent! 👍 Har du kikket på svarene? 😆
7-9 poeng: Veldig bra - hvis du ikke har sett på svarene. 🤗
4-6 poeng: Bra lokalkunnskap. 😊
< 4 poeng: Les mer om lokalhistorien. Historielaget har mange gode bøker. 😉