Mye skjer på Slora Mølle  - vårens dugnader i gang

Mye skjer på Slora Mølle - vårens dugnader i gang

Publisert av Lillian Mobæk den 30.04.22.

Dugnadene for 2022 er kommet i gang igjen på Slora Mølle, og fremmøtet er upåklagelig. Brith fører som vanlig fremmøteprotokoll og registrerer arbeidede timer. Dugnadsgjengen kommer som normalt sigende inn utover eftermiddagen på onsdagen, og rundt kl. 18.00 er vakten fulltallig, og aktiviteten stor på alle postene.

Hovedoppgavene nå er i hovedsak ferdigstilling av store prosjekter. Prosjektering av nye oppgaver, som skal bestilles av styret i Blaker og Sørum Historielag, forberedes. Når igangsetting besluttes skal finansiering sikres, arbeidsplaner utarbeides og bestillinger gjøres.

Tekst og foto: DagWS

Hovedoppgavene så langt i vår er:

* DAM: Dag-Einar Hellerud og Vidar Harfallet gjør sluttarbeidene på nåledammen. Dersom dammen holder vannet, kan vannspeilet i nåledammen heves til overkant av turbinrørinntaket. Nå skal nålene justeres i høyden, vanngjennomstrømning under bunnsvillene stenges, dambroen sikres og vannrørene til newtonparken justeres for vanntilførsel. Derefter lukkes nåleporten, vannspeilet i dammen heves til overkant av luken i turbinrør-inntaket. Luken skal være snekkestyrt for å lage en jevn bevegelse ved åpning og lukking. Den oppgaven gjenstår.
Et utkast til driftsreglement for damtrimming foreligger. Innøving av damvokter-oppgaver gjenstår.

Nåledammen


* LIKESTRØMSANLEGG: Bjørn Undrum og Even Woxen arbeider nå med montering av husturbinen, som igjen skal drive likestrømsaggregatet i Slora Mølle. Hovbedturbinen sørger for teknisk drift av maskineriet i mølla. Husturbinen drev en likestrømsgenerator for belysning i mølla og møllerens bolig. Anlegget er fra 1908. 

Husturbinen sto i rekke med hovedturbinen da restaureringsarbeidene tok til i 2009. Husturbinen ble lagret i påvente av at andre viktige turbinfunksjonene ble ferdig restaurert. Nå er tiden kommet til den, og ledeapparatet er første oppgave. Derefter følger omvikling av generator. Generatoren står nå hos Kymar i Moss. Vi har mottatt et prisforslag som er til vurdering, men arbeidet er foreløpig ikke satt i bestilling.
Installasjonsarbeider for likestrøm og belysning er ikke satt i bestilling, men anbudsinnbydelse foreligger.

Even og Bjørn studerer turbinen   Turbinen   Even og Bjørn studerer anlegget

* NEWTONPARK: 
På de store bergene nedenfor mølledammen mellom turbinrøret og åa tenker vi at det kan utvikles et opplevelsesområde hvor barn og voksne kan leke med vann ved bruk av teknikk og fysiske lover. I flere år har en vannrenne vært i drift, der elevene sammen med venneforeningen og folk fra skoleavdelingen i Teknisk Museum har assistert skole elever i leken. Nå er denne renna kommet på plass igjen efter iherdig innsats av Hans Marigård og Kaj Hedlund. Samtidig som vannspeilet i mølledammen stiger, begynner også vannet å renne i to strømningsrør som ligger i dammen. Her vil det efterhvert komme betydelige vannmengder, som forsyner andre apparater eftersom de bygges.

Vannrenne   Strømmingsrør
 
Gangbro? Fra Newtonparken og over på motsatt side av åa verserer våte drømmer om å bygge en vakker gangbro til møllas nyervervede arealer på 6,8 mål skog og fjell. På dette området er det arkitekten Maria Nesvåg planla en fremtidig opplevelsespark med fornybar energi, biologisk mangfold og naturvern som mantra. Det var det gjennomgående temaet i hennes masteroppgave ved Arkitekthøyskolen i København, der hun gikk ut med beste karakter.

* KAFFEKOS: Og så har venneforeningen kaffekos da, som Brith står for.

Kaffekos på mølla
Her fra venstre sitter Tore-Petter Hellerud, Bjørn Undrum, Dag-Einar Hellerud, Vidar Harfallet, Even Woxen og Magnar Olsen.
Brith er av gårde og henter mer kaker, Hans Marigård og Hans Bjørge er gått hjem. Det er også Kaj Hedlund og Håkon Sand.
Og DagWS tar bilder.