Møte på Kroa 1. sept. 2023 - info om VISYN

Møte på Kroa 1. sept. 2023 - info om VISYN

Publisert av Lillian Mobæk den 16.08.23. Oppdatert 28.08.23.

Blaker og Sørum Historielag inviterer til møte på Meierigaarden Kro i Lørenfallet fredag 1. september 2023 kl. 19:00. TORBJØRN ELLINGSEN fra kulturstiftelsen VISYN vil orientere om stiftelsens filmprosjekt.

Sammenslåingen av Sørum, Fet og Skedsmo kommuner i 2020 gjorde over natten Lillestrøm til en av landets største kommuner med nesten hundre tusen innbyggere. Men hvordan står det til med identitet og følelsen av å høre til i den nye storkommunen? 

VISYN arbeider for å styrke tilhørighet gjennom formidling av kommunens historie. Nå er de i gang med å produsere en serie filmer med lokalhistorien som tema, og inviterer historielagene på Romerike til samarbeid.
Vi får orientering om en fersk spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere, og rapport fra arbeidet med filmene. 

VISYN har flere samarbeidspartnere, bl.a. Forum for kulturminnevern Lillestrøm, hvor Blaker og Sørum Historielag er med i styret.

Etter foredraget blir det QUIZ, kaffe og kringle.

Gratis inngang - Hjertelig velkommen! 

Hilsen Styret

2023-09-01-medlemsmøte-visyn.pdf